Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.145.981

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się strefę ochronną zwierząt łownych, zwaną dalej "strefą", w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, o powierzchni 28 968,03 ha, położoną na terenie województwa mazowieckiego.
Obszar strefy stanowi teren określony linią graniczną, która biegnie od północno-zachodniego wierzchołka działki nr 655 graniczącej z działką nr 1468 (według mapy obrębu Kamion, gmina Młodzieszyn, z września 2003 r., arkusz nr 262.411.12), dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, śladem zachodniej krawędzi nieistniejącego mostu na rzece Wiśle łączącego Sochaczew z Wyszogrodem, do miejsca na rzece Wiśle oznaczonego jako północna granica działki nr 1468 (według mapy obrębu Kamion, gmina Młodzieszyn, z września 2003 r., arkusz nr 262.411.13), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 101 obrębu Przęsławice środkiem rzeki Wisły (według mapy obrębu Przęsławice, gmina Brochów, ark. 1(2), z 10 grudnia 2003 r.), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 9 obrębu Śladów (według mapy obrębu Śladów, gmina Brochów, ark. 1(3) i 2(3), z 10 grudnia 2003 r.), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 1 (według mapy obrębu Kromnów, gmina Brochów, z dnia 10 grudnia 2003 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 80 (według mapy obrębu Gorzewnica, gmina Brochów, z dnia 10 grudnia 2003 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 1 - rzeka Wisła (według mapy obrębu Piaski Duchowne, gmina Brochów, z dnia 10 grudnia 2003 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 1 (według mapy obrębu Nowy Secemin, gmina Leoncin, z dnia 14 lipca 1981 r., arkusze nr 1 i 2), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 221 (według mapy obrębu Wilków nad Wisłą, gmina Leoncin, z dnia 11 sierpnia 1980 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 82 (według mapy obrębu Gniewniewice Stare, gmina Leoncin, z dnia 6 maja 1980 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 107 (według mapy obrębu Mała Wieś przy Drodze, gmina Leoncin, z dnia 27 grudnia 1988 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 235/2 (według mapy obrębu Mała Wieś Nowa, gmina Leoncin, z dnia 21 października 1991 r., arkusz nr 2), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 1 (według mapy obrębu Głusk, gmina Leoncin, z dnia 22 grudnia 1988 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 364 (według mapy obrębu Grochale Nowe, gmina Leoncin, z dnia 18 października 1985 r., arkusz nr 2), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 135 (według mapy obrębu Grochale Stare, gmina Leoncin, z dnia 1 lutego 1982 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na północny wschód północną granicą działki nr 1/1 (według mapy obrębu Sady, gmina Czosnów, z dnia 30 marca 1984 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na południowy wschód północną granicą działki nr 15/1 (według mapy obrębu Kazuń Nowy, gmina Czosnów, z dnia 30 marca 1984 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 574/1 (według mapy obrębu Dębina, gmina Czosnów, z dnia 3 marca 1981 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 441 (według mapy obrębu Czosnów, gmina Czosnów, z dnia 17 września 1983 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 397 (według mapy obrębu Cząstków Mazowiecki, gmina Czosnów, z dnia 11 lipca 1980 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 58 (według mapy obrębu Cząstków Polski, gmina Czosnów, z dnia 31 marca 1981 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 1 (według mapy obrębu Łomna, gmina Czosnów, z dnia 22 stycznia 1998 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 105 (według mapy obrębu PGR Łomna-Las, gmina Czosnów, z września 1997 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 1 (według mapy obrębu Pieńków, gmina Czosnów, z dnia 9 sierpnia 1989 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 255 (obręb ewidencyjny Dziekanów Nowy, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), dalej biegnie na wschód północną granicą działki nr 12 (obręb ewidencyjny Dziekanów Polski, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), dalej biegnie na południowy wschód północno-wschodnią granicą działki nr 2 (obręb ewidencyjny Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), dalej biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 88 (obręb ewidencyjny Łomianki Dolne, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), dalej w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 707 i 708 (obręb ewidencyjny Łomianki Dolne, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), dalej w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr: 261, 262/1, 262/2, 263, 264, 425 i 426/10 (obręb nr 0001, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - luty 2010 r.), dalej w kierunku południowo-zachodnim południowo-wschodnią granicą działek nr: 691, 517-522, 538, 537, 516, dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnią granicą działki nr 508 (obręb nr 0001, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - luty 2010 r.), dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim północno-zachodnią granicą działek nr: 504/2, 504/1, dalej biegnie południową granicą działki nr 492, dalej wschodnią i północną granicą działek nr: 491, 488/1, 488/2 w kierunku południowo-zachodnim, dalej w kierunku południowo-wschodnim południowo-wschodnią granicą działki nr 474/3, dalej w kierunku południowo-zachodnim południową granicą działek nr: 474/3, 474/4, 471, dalej w kierunku północno-zachodnim północno-wschodnią granicą działki nr 473/2, dalej w kierunku południowo-zachodnim północną granicą działek nr: 473/2, 473/4, 473/3 (obręb nr 0001, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 472/2 i 472/1, dalej w kierunku południowo-zachodnim północno-zachodnią granicą działki nr 472/1, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim zachodnią granicą działki nr 545/2 (obręb nr 0001, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), dalej załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowo-wschodnią granicą działek nr: 545/2, 628/2, 628/3, 627, 626/2, 669, 689, 622/2, 621/2, 620/2, 619, 618, 617/4, 616/4, 615/4, 614, 613 (obręb nr 0001, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 613 (obręb nr 0001, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 639 (obręb nr 0001, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), dalej biegnie na południowy zachód południowo-wschodnią granicą działki nr 536 i wschodnią granicą działek nr 540 i 541 (obręb nr 0023, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 541 (obręb nr 0023, gmina Łomianki, wg stanu ewidencji gruntów - listopad 2009 r.), dalej biegnie na zachód południową granicą działek nr: 2381/4, 2379, 2377, 2375, 2373/42, 2373/41, 2373/49, 2372, 2371, 2370/1, 2368/2, 2368/4, 2357 (według mapy obrębu Laski, gmina Izabelin, z lutego 2010 r.), następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 1472-1467, 1466/3 (według mapy obrębu Laski gmina Izabelin, z lutego 2010 r.), następnie biegnie na południowy wschód północno-wschodnią granicą działek nr: 1504, 1506, 1507, 1510, 1511, 1512 (według mapy obrębu Laski, gmina Izabelin, z lutego 2010 r.), następnie biegnie na południe wschodnią granicą działek nr: 1520, 1521, 2514, 2517, 1963, 1962 (według mapy obrębu Laski, gmina Izabelin, z lutego 2010 r.), dalej załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działek nr: 1956 i 1957 oraz wschodnią granicą działek nr: 2585, 2212, 2211, 2213, 2261 (według mapy obrębu Laski, gmina Izabelin, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 14), dalej biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr: 78, 80/1-80/19, 84, 109/4 (według mapy obrębu Mościska, gmina Izabelin, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 14), następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki nr 21 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 88 (według mapy obrębu Mościska, gmina Izabelin, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 14), następnie w kierunku południowo-wschodnim przecina działkę nr 21 do północno-wschodniego narożnika działki nr 145 i południowo-wschodniej granicy działki nr 144 (według mapy obrębu Mościska, gmina Izabelin, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 14), dalej biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 145 i południowo-wschodnią granicą działki nr 144 (według mapy obrębu Mościska, gmina Izabelin, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 14), dalej biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 146/2, granicą działki nr 168 (według mapy obrębu Mościska, gmina Izabelin, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 14), dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 452 (według mapy obrębu Klaudyn, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13), następnie zachodnią granicą działki nr 139 (według mapy obrębu Janów, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13), następnie zachodnią granicą działki nr 61 (obręb Kwirynów, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13), dalej zachodnią granicą działki nr 655/1 do południowo-wschodniego narożnika działki nr 647 (według mapy obrębu Stare Babice, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13), dalej w kierunku południowym przecina działkę nr 655/1 do północno-wschodniego narożnika działki nr 673, dalej biegnie wschodnią granicą działek nr: 673, 675/1, 675/3, przecina działki nr: 669/1, 695 do północno-zachodniego narożnika działki nr 693 (według mapy obrębu Stare Babice, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13), dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim zachodnią granicą działek nr 695 (według mapy obrębu Stare Babice, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13) i 48 (według mapy obrębu Nowe Babice, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13) do punktu styku z północno-wschodnim narożnikiem działki nr 82 (według mapy obrębu Nowe Babice, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13), następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą drogi wojewódzkiej nr 580 oznaczonej jako północna granica działki nr 82 (według mapy obrębu Nowe Babice, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 13), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 704 (według mapy obrębu Stare Babice, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 12), dalej biegnie na zachód północną granicą działek nr 4 i 300 (według mapy obrębu Zielonki Parcele, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 12), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 187 (według mapy obrębu Zielonki Wieś, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 12), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 78 (według mapy obrębu Koczargi Nowe, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 112 i 11), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 304 (według mapy obrębu Wojcieszyn, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 11), dalej biegnie na zachód północną i północno-zachodnią granicą działek nr 21/2 i 21/1 (według mapy obrębu Wierzbin, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 11), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 803, a następnie północną granicą działki nr 640 (według mapy obrębu Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 10), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 39 (według mapy obrębu Borzęcin Mały, gmina Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 10), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 100 (według mapy obrębu Wyględy, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 9), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 100 (według mapy obrębu Wiktorów, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 9), dalej biegnie na zachód północną granicą działek nr: 272, 425 (według mapy obrębu Zaborów, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 9), dalej biegnie na zachód północną granicą działek nr 509 i 242 (według mapy obrębu Zaborówek, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 8), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 408/1 (według mapy obrębu Leszno, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 7), dalej biegnie na zachód północną granicą działek nr: 155/3, 155/2, 155/7, 155/1 (według mapy obrębu Grądy, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 6), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 1 (według mapy obrębu Grądki, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 6), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 1 (według mapy obrębu Plewniak, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 6), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 9 (według mapy obrębu Wilków, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 6), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 46 (według mapy obrębu Wilkowa Wieś, gmina Leszno, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 6), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 526 (według mapy obrębu Wiejca, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 5), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 80 (według mapy obrębu Kampinos A, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 4), dalej biegnie na zachód północną granicą działek nr 97/2 i 97/1 (według mapy obrębu Kampinos, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 4), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 239 (według mapy obrębu Komorów, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 3), dalej biegnie na zachód północną granicą działki nr 36 (według mapy obrębu Łazy Kolonia Ludwików, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 2), dalej biegnie na południowy zachód północno-zachodnią granicą działki nr 129 (według mapy obrębu Łazy, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 2), dalej biegnie na południowy zachód północno-zachodnią granicą działki nr 285 do punktu styku z działką nr 286 (według mapy obrębu Wola Pasikońska, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 2), dalej biegnie północną granicą drogi powiatowej nr 01607 - północno-wschodnią granicą działki nr 286 (według mapy obrębu Wola Pasikońska, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 2), dalej przecina działkę nr 284 do południowego narożnika działki nr 73 (według mapy obrębu Wola Pasikońska, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 2), dalej biegnie w kierunku zachodnim północną granicą działek nr 284 i 283 (według mapy obrębu Wola Pasikońska, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 1), następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim północno-wschodnią granicą działki nr 39 (według mapy obrębu Rzęszyce, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 1), następnie biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 70 do punktu stycznego z działką nr 31 (według mapy obrębu Strojec, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 1), następnie biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą drogi gminnej nr 0109001 - wschodnią granicą działki nr 31 (według mapy obrębu Strojec, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 1), następnie biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 52 (według mapy obrębu Kirsztajnów, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 1), następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, przecina działkę nr 29 (według mapy obrębu Kirsztajnów, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 1) i biegnie do południowego narożnika działki nr 157/2, przecinając działkę nr 167 (według mapy obrębu Pindal, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 1), następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim północną granicą drogi gminnej nr 0129030 - północną granicą działki nr 167 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 151/1 (według mapy obrębu Pindal, gmina Kampinos, z dnia 30 czerwca 2005 r., arkusz nr 1), dalej biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 58 (według mapy obrębu Olszowiec, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), a następnie północną granicą działki nr 164, przecina drogę określoną jako działka nr 126 (według mapy obrębu Wólka Smolana, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie północną granicą działki nr 211 (według mapy obrębu Wólka Smolana, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na północ wschodnią granicą drogi gminnej nr 0129022 jako wschodnia granica działki nr 58 (według mapy obrębu Wólka Smolana, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 20 (według mapy obrębu Brochocin, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie wschodnią granicą działek nr 20 i 69 (według mapy obrębu Sianno, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na zachód północną granicą drogi powiatowej nr 01606 jako północna granica działki nr 54/1 - droga powiatowa (według mapy obrębu Sianno, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1 i operatu 505-204/2004, w którym znajduje się dopasowanie części opisowej z częścią kartograficzną), dalej biegnie północną granicą działki nr 190 (według mapy obrębu Brochów, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie na północ wschodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 578 jako wschodnia granica działki nr 265 (według mapy obrębu Janów - Janówek, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 316 (według mapy obrębu Tułowice, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 106 (według mapy obrębu Janów - Janówek, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie wschodnią granicą działek nr 141 i 108 (według mapy obrębu Tułowice, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1) do zetknięcia z drogą gminną nr 0129009, dalej biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą drogi gminnej nr 0129009 określoną jako wschodnia granica działki nr 99 (według mapy obrębu Tułowice, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1) do przecięcia z drogą gminną nr 0129008, dalej biegnie na zachód północną granicą drogi gminnej nr 0129008 jako północna granica działki nr 46 (według mapy obrębu Tułowice, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie północną i wschodnią granicą wału nad rzeką Bzurą jako północna i wschodnia granica działki nr 8 (według mapy obrębu Tułowice, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie północno-wschodnią granicą wału nad rzeką Bzurą jako północno-wschodnia granica działki nr 116 do miejsca zetknięcia z lewym brzegiem rzeki Bzury jako wschodnia granica działki nr 1 (według mapy obrębu Łasice, gmina Brochów, z dnia 15 października 2001 r., arkusz nr 1), dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 762/3 (według mapy obrębu Przęsławice, gmina Brochów, z dnia 10 października 2003 r., arkusze nr 1 i 2), dalej biegnie na północny zachód wschodnią granicą działki nr 949 (według mapy obrębu Kamion, Witkowice, gmina Młodzieszyn, z września 2003 r., arkusze nr 262.411.18 i 262.411.17), dalej biegnie na północny wschód północno-zachodnią granicą działki nr 655 do północno-zachodniego wierzchołka działki nr 655 (według mapy obrębu Kamion, gmina Młodzieszyn, z września 2003 r., arkusz nr 262.411.12).
1.
Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych w strefie polega na:
1)
utrzymaniu i odtwarzaniu naturalnych czynników kształtujących liczebność populacji zwierząt łownych;
2)
utrzymaniu i odtwarzaniu możliwości migracji zwierząt łownych w granicach strefy oraz między Kampinoskim Parkiem Narodowym a innymi kompleksami leśnymi;
3)
ustaleniu liczebności i struktury populacji zwierząt łownych na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, strefy oraz obwodów łowieckich z nimi graniczących na podstawie przeprowadzanych jednocześnie rocznych inwentaryzacji zwierząt łownych według stanu na dzień 15 marca każdego roku;
4)
ocenie wpływu poszczególnych gatunków zwierząt łownych na przyrodę w Kampinoskim Parku Narodowym oraz na możliwość jej ochrony;
5)
ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierząt łownych podlegających odstrzałom redukcyjnym, zwanym dalej "odstrzałami redukcyjnymi", z uwzględnieniem zadań ochronnych albo planu ochrony, a także rocznych planów łowieckich dla obwodów graniczących z Kampinoskim Parkiem Narodowym i strefą;
6)
uwzględnieniu następujących kryteriów:
a)
brak negatywnego wpływu populacji poszczególnych gatunków w Kampinoskim Parku Narodowym na możliwość jej ochrony,
b)
zagwarantowanie trwałości populacji i ograniczenie zagrożeń zdrowia zwierząt,
c)
racjonalne koszty utrzymania populacji poszczególnych gatunków zwierząt, szczególnie wysokość odszkodowań wypłacanych rolnikom za szkody wyrządzone przez dziki;
7)
dokonywaniu odstrzałów redukcyjnych.
2.
Odstrzały redukcyjne w przypadku ich konieczności są dokonywane w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm. 3 ).
3.
Odstrzałów redukcyjnych nie wykonuje się na obszarze rezerwatów przyrody leżących w granicach strefy.
4.
Odstrzały redukcyjne wykonuje się według następujących kryteriów:
1)
dziki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają warchlaki i przelatki, a w następnej osobniki starsze;
2)
sarny:
a)
koźlęta:
słabe,
późno urodzone, o wadze poniżej średniej,
b)
kozy - w pierwszej kolejności słabe oraz chore, a w następnej niemające koźląt,
c)
kozły słabe;
3)
jenoty, norki amerykańskie, bażanty, piżmaki oraz inne gatunki obce, które mogą się pojawić - redukcji podlegają wszystkie osobniki znajdujące się na terenie strefy;
4)
lisy - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe, chore, w szczególności z objawami wścieklizny, a w następnej pozostałe osobniki.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777.