§ 15. - Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.107.526

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.