§ 1. - Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.107.526

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  1.
1.
Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną w Mielcu pod nazwą "SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC", zwaną dalej "strefą".
2. 1
Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 707,1282 ha położonych na terenach miast: Mielec, Gorlice, Dębica, Sanok, Leżajsk, Jarosław oraz gmin: Dębica i Laszki.
3. 2
Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.
4.
Strefę ustanawia się na okres 20 lat.
5.
Jako zarządzającego strefą ustanawia się Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.
1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.107.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 października 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.64.585) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.3.35) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.227.2246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.95.940) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2004 r.

2 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 października 1997 r. (Dz.U.97.135.914) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.64.585) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2002 r.