Ustanowienie sądu pracy w Zawierciu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.106.882

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 listopada 1932 r.
o ustanowieniu sądu pracy w Zawierciu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37 poz. 350) zarządza się co następuje:
Ustanawia się w obrębie sądu grodzkiego w Zawierciu "Sąd Pracy w Zawierciu".

Sąd pracy w Zawierciu rozpocznie swe czynności z dniem 15 stycznia 1933 r.

Okrąg sądu pracy w Zawierciu obejmuje okrąg sądu grodzkiego w Zawierciu.
Liczbę ławników sądu pracy w Zawierciu określa się. na 26 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52 z każdej z tych grup, razem na 104.
Liczbę ławników sądu okręgowego w Sosnowcu, powoływanych z okręgu sądu pracy w Zawierciu określa rozporządzenie o zniesieniu; sądu pracy w Dąbrowie Górniczej i zmianie okręgu sądu pracy w Sosnowcu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.