§ 4. - Ustanowienie sądu pracy w Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.23.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.
§  4.
Liczbę ławników sądu okręgowego w Lublinie, powoływanych z okręgu sądu pracy w Lublinie określa się na 16 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 32, liczbę zaś zastępców na 32 z każdej z tych grup, razem na 64.