§ 3. - Ustanowienie sądu pracy w Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.23.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.
§  3.
Liczbę ławników sądu pracy w Lublinie określa się na 26 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52, z każdej z tych grup, razem na 104.