§ 2. - Ustanowienie sądu pracy w Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.23.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.
§  2.
Okrąg sądu pracy w Lublinie obejmuje okręgi sądów grodzkich w Lublinie i w Bełżycach.