Ustanowienie sądu pracy Drohobyczu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.98.874

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, SKARBU, ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 5 grudnia 1928 r.
o ustanowieniu sądu pracy w Drohobyczu.

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. 1 art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:
Ustanawia się w okręgu sądu okręgowego w Samborze "Sąd pracy w Drohobyczu".

Sąd pracy w Drohobyczu rozpocznie swoje czynności z dniem 15 stycznia 1929 r.

Okrąg sądu pracy w Drohobyczu obejmuje okręgi gmin: Drohobycz, Bania Kotowska, Borysław, Hubicze, Mrażnica, Schodnica, Stebnik i Tustanowice.
Liczbę ławników sądu pracy w Drohobyczu określa się na 26 od każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 52, liczbę zaś zastępców na 52 od każdej z tych grup, razem na 104.
Liczbę ławników sądu okręgowego w Samborze, powoływanych z okręgu sądu pracy w Drohobyczu, określa się na 16 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 32, liczbę zaś zastępców na 32 z każdej z tych grup, razem na 64.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Skarbu, Ministra Rolnictwa oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1929 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.29.22.226).