Art. 3. - Ustanowienie prawa zabudowy na gruncie państwowym w Krakowie na rzecz Towarzystwa Bibljoteki i Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.65.576

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lipca 1927 r.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.