§ 30. - Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1758

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2020 r.
§  30.  96
 (uchylony)
96 § 30 uchylony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 23 października 2020 r. (Dz.U.2020.1871) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2020 r.