Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia nowych okręgów dla urzędów ochrony lasów. *

Z mocy art. 42 dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów (Dz. Pr. 1919 № 8, poz. 117) zarządzam, co następuje:
Art.  1.

W celu uzgodnienia terytorjalnej właściwości urzędów ochrony lasów z organizacją władz administracyjnych II-ej instancji (województw) okręgi komisji okręgowych ochrony lasów zostają ustanowione w sposób następujący:

a) Komisja Okręgowa Ochrony Lasów w Warszawie obejmować będzie powiaty: Błoński, Ciechanowski, Gostyński, Grójecki, Kucieński, Lipnowski, Łowicki, Makowski, Miński, Mławski, Nieszawski, Płocki, Płoński, Przasnyski, Pułtuski, Radzymiński, Rawski, Rypiński, Sierpecki, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski i Włocławski;
b) Komisja Okręgowa Ochrony Lasów, w Piotrkowie obejmować będzie powiaty: Brzeziński, Kaliski, Kolski, Koniński, Łaski, Łódzki, Łęczycki, Piotrkowski, Radomskowski, Sieradzki, Słupecki, Turecki i Wieluński;
c) Komisja Okręgowa Ochrony Lasów w Kielcach obejmować będzie powiaty: Będziński, Częstochowski, Iłżecki, Jędrzejowski, Kielecki, Kozienicki, Konecki, Miechowski, Olkuski, Opoczyński, Opatowski, Pińczowski, Radomski, Sandomierski, Stopnicki i Włoszczowski;
d) Komisja Okręgowa Ochrony Lasów w Lublinie obejmować będzie powiaty: Biłgorajski, Bialski, Chełmski. Garwoliński, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Konstantynowski, Lubelski, Lubartowski, Łukowski, Puławski, Radzyński, Siedlecki, Sokołowski, Tomaszowski, Węgrowski, Włodawski i Zamojski;
e) Komisja Okręgowa Ochrony Lasów w Łomży obejmować będzie powiaty: Augustowski, Białostocki, Bielski, Kolneński, Łomżyński, Ostrowski, Ostrołęcki, Sejneński, Suwalski, Sokolski, Szczuczyński i Wysoko-Mazowiecki.
Art.  2.

Dotychczas istniejące Komisje Okręgowe Ochrony Lasów w Płocku i Siedlcach zostają skasowane.

Postępowanie rozpoczęte w Komisjach Ochrony Lasów Płockiej i Siedleckiej - oraz dotyczące lasów, położonych w tych powiatach, które wskutek dokonanej niniejszem rozporządzeniem zmiany w terytorjalnej właściwości komisji, będą należały do innego niż dotąd okręgu, zakończone będą we właściwej, stosownie do niniejszego rozporządzenia, komisji ochrony lasów.

Art.  3.

Komisje ochrony lasów czynne będą nadal na mocy przepisów dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów i przewodnictwo na ich posiedzeniach należeć będzie nadal do prezesa miejscowej Komisji Okręgowej Ziemskiej.

Art.  4.

Okręgi inspektorów okręgowych ochrony lasów zostaną również dostosowane do nowych okręgów komisji okręgowych ochrony lasów.

Art.  5.

Komisje okręgowe ochrony lasów oraz biura urzędujących przy nich inspektorów ochrony lasów mieścić się będą w lokalach właściwych urzędów wojewódzkich z wyjątkiem Komisji Okręgowej Ochrony Lasów w Łomży i w Piotrkowie oraz właściwych dla tych komisji inspektorów okręgowych, którzy narazie zachowają dotychczasowe swe siedziby.

Art.  6.

Inspektorzy okręgowi, komisarze i podkomisarze ochrony lasów należeć będą do składu urzędów wojewódzkich i pozostawać na etacie departamentu rolnictwa i weterynarji urzędu wojewódzkiego.

Art.  7.

Rozporządzenie wykonawcze do dekretu w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów z dn. 18 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 91 z dn. 23 kwietnia 1919 r.) zostaje uchylone.

* Postanowienia nin. rozporządzenia sprzeczne z rozporządzeniem z dnia 21 czerwca 1920 r. w przedmiocie ustanowienia Komisji okręgowej ochrony lasów w Białymstoku (Dz.U.20.54.331) zostają uchylone z dniem 24 lipca 1920 r.