Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 marca 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia norm podatku zasadniczego od zwierząt domowych na rok 1920.

Na mocy: art. 1184 i 1185 Ustawy Lekarskiej (tom XIII Zbioru Praw Rosyjskich, wyd. 1905 r.) oraz Dekretu Naczelnika Państwa z dnia 31 grudnia 1918 r. (Dziennik Praw Państwa Polskiego z dnia 13 stycznia 1919 r. № 5, poz. 92), ustanawiam dla terenu b. zaboru rosyjskiego następujące normy podatku zasadniczego, mającego się pobierać w roku 1920 od właścicieli zwierząt gospodarskich:
od konia6mk.
od bydła rogatego5"
od cieląt, owiec i kóz1"
od świń4"