Ustanowienie Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności. - Dz.U.1945.21.116 - OpenLEX

Ustanowienie Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.116

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.

DEKRET
z dnia 8 maja 1945 r.
o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności. *

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Celem upamiętnienia po wsze czasy zwycięstwa Narodu Polskiego i Jego Wielkich Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokracji nad hitleryzmem i faszyzmem, wolności i sprawiedliwości nad niewolą i gwałtem - dzień 9 maja, jako dzień zakończenia działań wojennych, stanowić będzie Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.

Dzień 9 maja jest wolny od pracy.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim Ministrom.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

*Dekret niniejszy utracił moc w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.51.4.28) z dniem 19 stycznia 1951 r., zgodnie z art. 2 tej ustawy.