Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.91.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
o ustanowieniu na obszarze b. Galicji tymczasowo trzech Komend Okręgowych Policji Państwowej.

Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z d. 12 listopada 1919 r. w przedmiocie wcielenia żandarmerji krajowej i policji wojskowej na obszarze b. Galicji do Policji Państwowej (Dziennik Ustaw № 87) oraz art. 4 przepisów przejściowych do ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej, - ustanawiam na obszarze b. Galicji tymczasowo trzy Komendy Okręgowe Policji Państwowej, a mianowicie:
I. Komendę Okręgową Lwowską, z siedzibą we Lwowie, której działalność rozciąga się na powiaty: Rawa Ruska, Gródek Jagielloński, Rudki, Skole, Sokal, Żółkiew, Lwów pow., Lwów miasto, Bóbrka, Stryj pow., Stryj miasto, Żydaczów, Dolina, Przemyślany, Rohatyn, Kałusz, Bohorodczany, Stanisławów pow., Stanisławów miasto, Tłumacz, Nadwórna.
II. Komendą Okręgową Krakowską, z siedzibą w Krakowie, której działalność rozciąga się na powiaty: Pilzno, Chrzanów, Oświęcim, Żywiec, Biała, Wadowice, Kraków pow., Kraków miasto, Podgórze, Myślenice, Nowy Targ, Wieliczka, Bochnia pow., Bochnia miasto, Limanowa, Brzesko, Nowy Sącz pow., Nowy Sącz miasto, Dąbrowa, Tarnów pow., Tarnów miasto, Grybów, Mielec, Ropczyce, Gorlice, Jasło pow., Jasło miasto, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Rzeszów, Strzyżów.
III. Komendę okręgową Przemyską, z siedzibą w Przemyślu, której działalność rozciąga się na powiaty: Brzozów, Nisko, Łańcut, Sanok pow., Sanok miasto, Przeworsk, Jarosław pow., Jarosław miasto, Lisko, Przemyśl pow., Przemyśl miasto, Dobromil, Cieszanów, Jaworów, Mościska, Sambor pow., Sambor miasto, St. Sambor, Turka, Drohobycz pow., Drohobycz miasto, Krosno.

14 listopada 1919 r.