Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.865 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  7. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138).