Art. 5. - Ustanowienie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.865 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  5. 

Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej Medalu wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie Medalu.