Art. 2. - Ustanowienie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.865 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  2. 
1. 
Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2022.
2. 
Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:
1)
pełnienie nienagannej służby publicznej - cywilnej lub wojskowej,
2)
walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3)
aktywną działalność zawodową i społeczną,
4)
twórczość naukową, literacką i artystyczną

- przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.