Art. 1. - Ustanowienie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.865 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  1. 

Ustanawia się odznaczenie: Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, zwany dalej "Medalem", jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.