§ 2. - Ustanowienie maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez te władze na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.52.480

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1922 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe normy dla wymiaru odszkodowania.