Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.151.741

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE

PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka celnaIlość
12345
01050105Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:5 mln sztuk
- O masie nie

przekraczającej 185 g:

0105 11- - Ptactwo z gatunku

Gallus domesticus:

- - - Pisklęta płci

żeńskiej pochodzące

z hodowli w drugim

i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0- - - - Nioski10
0105 11 19 0- - - - Pozostałe10
- - - Pozostałe:
0105 11 91 0- - - - Nioski10
0105 11 99 0- - - - Pozostałe10
02010201Mięso wołowe świeże lub chłodzone:3 850 t
0201 10 00 0- Tusze i półtusze30
0201 20- Inne kawałki mięsa z

kośćmi:

0201 20 20 0- - Ćwierci "kompensowane"30
0201 20 30 0- - Ćwierci przednie nie

rozdzielone lub

rozdzielone

30
0201 20 50 0- - Ćwierci tylne nie

rozdzielone lub

rozdzielone

30
0201 20 90 0- - Pozostałe30
0201 30 00 0- Bez kości30
02020202Mięso wołowe mrożone:11 957 t
0202 10 00 0- Tusze i półtusze30
0202 20- Inne kawałki mięsa z

kośćmi:

0202 20 10 0- - Ćwierci "kompensowane"30
0202 20 30 0- - Ćwierci przednie nie

rozdzielone lub

rozdzielone

30
0202 20 50 0- - Ćwierci tylne nie

rozdzielone lub

rozdzielone

30
0202 20 90 0- - Pozostałe30
0202 30- Bez kości:
0202 30 10 0- - Ćwierci przednie całe

lub pokrojone na

maksymalnie pięć części,

a każda ćwiartka

stanowi pojedynczy blok;

ćwierci "kompensowane"

w dwóch blokach,

z których jeden

zawiera ćwierć

przednią całą lub

pokrojoną na maksymalnie

5 kawałków, a drugi

ćwierć tylną w jednym

kawałku, ale bez

polędwicy

30
0202 30 50 0- - Rostbef, antrykot i

szponder - kawałki

30
0202 30 90 0- - Pozostałe30
02030203Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:31 640 t
- Świeże lub chłodzone:
0203 11- - Tusze i półtusze:
0203 11 10 0- - - Ze świń domowych30
0203 12- - Szynki, łopatki i ich

kawałki z kośćmi:

- - - Ze świń domowych:
0203 12 11 0- - - - Szynki i ich

kawałki

30
0203 12 19 0- - - - Łopatki i ich

kawałki

30
0203 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 19 11 0- - - - Przodki i ich

kawałki

30
0203 19 13 0- - - - Schaby i ich

kawałki, z kośćmi

30
0203 19 15 0- - - - Boczek i jego

kawałki

30
- - - - Pozostałe:
0203 19 55 0- - - - - Bez kości30
0203 19 59 0- - - - - Pozostałe30
- Mrożone:
0203 21- - Tusze i półtusze:
0203 21 10 0- - - Ze świń domowych30
0203 22- - Szynki, łopatki i ich

kawałki z kośćmi:

- - - Ze świń domowych:
0203 22 11 0- - - - Szynki i ich

kawałki

30
0203 22 19 0- - - - Łopatki i ich

kawałki

30
0203 29- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 29 11 0- - - - Przodki i ich

kawałki

30
0203 29 13 0- - - - Schaby i ich

kawałki, z kośćmi

30
0203 29 15 0- - - - Boczek i jego

kawałki

30
- - - - Pozostałe:
0203 29 55 0- - - - - Bez kości30
0203 29 59 0- - - - - Pozostałe30
02070207Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:28 900 t
- Z ptactwa z gatunku

Gallus domesticus:

0207 11- - Nie cięte na

kawałki, świeże lub

chłodzone:

0207 11 10 0- - - Oskubane i bez jelit,

z głowami i łapami,

znane jako "kurczaki

83%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 11 30 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez głów

i łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami i

żołądkami znane jako

"kurczaki 70%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 11 90 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez głów

i łap

oraz bez szyj, serc,

wątrób i żołądków,

znane jako "kurczaki

65%" lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 12- - Nie cięte na kawałki,

mrożone:

0207 12 10 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap, ale z

szyjami, sercami,

wątrobami i

żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 12 90 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap,i bez szyj,

serc, wątrób

i żołądków,

znane jako "kurczaki

65%" lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 13- - Kawałki i podroby,

świeże lub chłodzone:

- - - Kawałki:
0207 13 10 0- - - - Bez kości30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 13 20 0- - - - - Połówki i

ćwiartki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 13 30 0- - - - - Całe skrzydła,

z końcami lub

bez

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 13 40 0- - - - - Grzbiety,

szyje, grzbiety

łącznie z

szyjami, kupry

i końce skrzydeł

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 13 50 0- - - - - Piersi i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 13 60 0- - - - - Nogi i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 13 70 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - Podroby:
0207 13 91 0- - - - Wątroby30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 13 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 14- - Kawałki i podroby,

mrożone:

- - - Kawałki:
0207 14 10 0- - - - Bez kości30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 14 20 0- - - - - Połówki i

ćwiartki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 14 30 0- - - - - Całe skrzydła,

z końcami lub

bez

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 14 40 0- - - - - Grzbiety,

szyje, grzbiety

łącznie z szyjami,

kupry i

końce skrzydeł

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 14 50 0- - - - - Piersi i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 14 60 0- - - - - Nogi i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 14 70 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - Podroby:
0207 14 91 0- - - - Wątroby30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 14 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

- Z indyków:
0207 24- - Nie cięte na kawałki,

świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap, ale z

szyjami, sercami,

wątrobami i

żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 24 90 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap i bez

szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako

"indyki 73%" lub

inaczej prezentowane

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 25- - Nie cięte na kawałki,

mrożone:

0207 25 10 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap, ale z

szyjami, sercami,

wątrobami i

żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 25 90 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap oraz bez

szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako

"indyki 73%" lub

inaczej prezentowane

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 26- - Kawałki i podroby,

świeże lub chłodzone:

- - - Kawałki:
0207 26 10 0- - - - Bez kości30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 26 20 0- - - - - Połówki i

ćwiartki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 26 30 0- - - - - Całe skrzydła,

z końcami lub

bez

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 26 40 0- - - - - Grzbiety,

szyje, grzbiety

łącznie z

szyjami, kupry

i końce skrzydeł

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 26 50 0- - - - - Piersi i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - - Nogi i ich

kawałki:

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 26 60 0- - - - - - Uda i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 26 70 0- - - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 26 80 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - Podroby:
0207 26 91 0- - - - Wątroby30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 26 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 27- - Kawałki i podroby,

mrożone:

- - - Kawałki:
0207 27 10 0- - - - Bez kości30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 27 20 0- - - - - Połówki i

ćwiartki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 27 30 0- - - - - Całe skrzydła,

z końcami lub

bez

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 27 40 0- - - - - Grzbiety,

szyje, grzbiety

łącznie z szyjami,

kupry i

końce skrzydeł

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 27 50 0- - - - - Piersi i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - - Nogi i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 27 60 0- - - - - - Uda i ich

kawałki

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 27 70 0- - - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 27 80 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - Podroby:
0207 27 91 0- - - - Wątroby30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 27 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

- Z kaczek, gęsi i

perliczek:

0207 32- - Nie cięte na kawałki,

świeże lub chłodzone:

- - - Kaczki:
0207 32 11 0- - - - Oskubane, bez krwi

i jelit, ale nie

wypatroszone,

z głowami

i łapami, znane

jako "kaczki 85%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 32 15 0- - - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap, ale

z szyjami, sercami,

wątrobami

i żołądkami, znane

jako "kaczki 70%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 32 19 0- - - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap oraz

szyj, serc, wątrób

i żołądków, znane

jako "kaczki 63%"

lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - Gęsi:
0207 32 51 0- - - - Oskubane, bez krwi,

nie wypatroszone,

z głowami i łapami,

znane jako

"gęsi 82%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 32 59 0- - - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap,

z sercami

i żołądkami lub bez

serc i żołądków,

znane jako

"gęsi 75%"

lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 32 90 0- - - Perliczki30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 33- - Nie cięte na kawałki,

mrożone:

- - - Kaczki:
0207 33 11 0- - - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap, ale

z szyjami, sercami,

wątrobami

i żołądkami, znane

jako "kaczki 70%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 33 19 0- - - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap oraz

szyj, serc, wątrób

i żołądków, znane

jako "kaczki 63%"

lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - Gęsi:
0207 33 51 0- - - - Oskubane, bez krwi,

nie wypatroszone,

z głowami i łapami,

znane jako

"gęsi 82%"

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 33 59 0- - - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap,

z sercami

i żołądkami lub bez

serc i żołądków,

znane jako

"gęsi 75%"

lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 33 90 0- - - Perliczki30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 34- - Otłuszczone wątroby

świeże lub chłodzone:

0207 34 10 0- - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 34 90 0- - - Z kaczek30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35- - Pozostałe, świeże lub

chłodzone:

- - - Kawałki:
- - - - Bez kości:
0207 35 11 0- - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 15 0- - - - - Z kaczek

i perliczek

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
- - - - - Połówki lub

ćwiartki:

0207 35 21 0- - - - - - Z kaczek30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 23 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 25 0- - - - - - Z perliczek 30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 31 0- - - - - Całe skrzydła,

z końcami lub

bez

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 41 0- - - - - Grzbiety,

szyje, grzbiety

łącznie z szyjami,

kupry i

końce skrzydeł

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - - Piersi i ich

kawałki:

0207 35 51 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 53 0- - - - - - Z kaczek

i perliczek

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - - Nogi i ich

kawałki:

0207 35 61 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 63 0- - - - - - Z kaczek

i perliczek

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 71 0- - - - - Tusze gęsie

i kacze

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 79 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - Podroby:
0207 35 91 0- - - - Wątroby drobiowe

inne niż

otłuszczone wątroby

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 35 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36- - Pozostałe, mrożone:
- - - Kawałki:
- - - - Bez kości:
0207 36 11 0- - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 15 0- - - - - Z kaczek

i perliczek

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
- - - - - Połówki lub

ćwiartki:

0207 36 21 0- - - - - - Z kaczek30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 23 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 25 0- - - - - - Z perliczek 30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 31 0- - - - - Całe skrzydła,

z końcami lub

bez

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 41 0- - - - - Grzbiety,

szyje, grzbiety

łącznie z szyjami,

kupry i

końce skrzydeł

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - - Piersi i ich

kawałki:

0207 36 51 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 53 0- - - - - - Z kaczek

i perliczek

30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - - - Nogi i ich

kawałki:

0207 36 61 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 63 0- - - - - - Z kaczek

i perliczek

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 71 0- - - - - Tusze gęsie

i kacze

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 79 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

- - - Podroby:
- - - - Wątroby:
0207 36 81 0- - - - - Otłuszczone

wątroby gęsie

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 85 0- - - - - Otłuszczone

wątroby kacze

30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 89 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

0207 36 90 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 ECU/kg

04020402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:3 740 t
0402 10- W proszku, granulkach lub

w innej stałej postaci, o

zawartości tłuszczu w

masie nie przekraczającej

1,5%:

- - Nie zawierające dodatku

cukru ani innego środka

słodzącego:

0402 10 11 0- - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości

netto nie

przekraczającej 2,5 kg

30
0402 10 19 0- - - Pozostałe30
- - Pozostałe:
0402 10 91 0- - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto

nie przekraczającej

2,5 kg

30
0402 10 99 0- - - Pozostałe30
- W proszku, granulkach lub

w innej stałej postaci, o

zawartości tłuszczu w

masie powyżej 1,5%:

0402 21- - Nie zawierające dodatku

cukru ani innego

środka słodzącego:

- - - O zawartości tłuszczu

w masie nie

przekraczającej 27%:

0402 21 11- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto

nie przekraczającej

2,5 kg:

0402 21 11 9- - - - - Pozostałe40
- - - - Pozostałe:
0402 21 17- - - - - O zawartości

tłuszczu w masie

nie

przekraczającej

11%:

0402 21 17 9- - - - - - Pozostałe40
0402 21 19- - - - - O zawartości

tłuszczu w masie

powyżej 11%, ale

nie

przekraczającej

27%:

0402 21 19 9- - - - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu

w masie powyżej 27%:

0402 21 91- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto nie

przekraczającej

2,5 kg:

0402 21 91 9- - - - - Pozostałe40
0402 21 99- - - - Pozostałe:
0402 21 99 9- - - - - Pozostałe40
- Pozostałe:
0402 91- - Nie zawierające dodatku

cukru ani innego środka

słodzącego:

- - - O zawartości tłuszczu

w masie nie

przekraczającej 8%:

0402 91 11 0- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto

nie przekraczającej

2,5 kg

40
0402 91 19 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu

w masie powyżej 8%,

ale nie

przekraczającej 10%:

0402 91 31 0- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto

nie przekraczającej

2,5 kg

40
0402 91 39 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu

w masie powyżej 10%,

ale nie

przekraczającej 45%:

0402 91 51 0- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto

nie

przekraczającej

2,5 kg

40
0402 91 59 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości

tłuszczu w masie

powyżej 45%:

0402 91 91 0- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto nie

przekraczającej

2,5 kg

40
0402 91 99 0- - - - Pozostałe40
0402 99- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu

w masie nie

przekraczającej 9,5%:

0402 99 11 0- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto nie

przekraczającej

2,5 kg

40
0402 99 19 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu

w masie powyżej 9,5%,

ale nie

przekraczającej 45%:

0402 99 31 0- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto

nie przekraczającej

2,5 kg

40
0402 99 39 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu

w masie powyżej 45%:

0402 99 91 0- - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto nie

przekraczającej

2,5 kg

40
0402 99 99 0- - - - Pozostałe40
04080408Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego:4 t
- Żółtka jaj:
0408 11- - Suszone:
0408 11 20 0- - - Nie nadające się do

spożycia przez ludzi

25

minimum

2 ECU/kg

0408 11 80 0- - - Pozostałe25

minimum

2 ECU/kg

0408 19- - Pozostałe:6,2 t
0408 19 20 0- - - Nie nadające się do

spożycia przez ludzi

25

minimum

2 ECU/kg

- - - Pozostałe:
0408 19 81 0- - - - Ciekłe25

minimum

2 ECU/kg

0408 19 89 0- - - - Pozostałe, włącznie

z mrożonymi

25

minimum

2 ECU/kg

- Pozostałe:46 t
0408 91- - Suszone:
0408 91 20 0- - - Nie nadające się do

spożycia przez ludzi

35

minimum

2 ECU/kg

0408 91 80 0- - - Pozostałe35

minimum

2 ECU/kg

0408 99- - Pozostałe:41,6 t
0408 99 20 0- - - Nie nadające się do

spożycia przez ludzi

35
0408 99 80 0- - - Pozostałe35
04090409 00 00 0Miód naturalny35231 t
05040504 00 00Jelita, pęcherze i żołądki zwierzęce (oprócz rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:15227 t
0504 00 00 1- Żołądki drobiowe
07070707 00Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:114 t
- Ogórki:
0707 00 25 0- - Od 16 maja do

30 września

60
0707 00 30 0- - Od 1 do 31 października60
08100810Pozostałe owoce, świeże:2010 t
0810 10- Truskawki i poziomki:
0810 10 10 0- - Od 1 maja do 31 lipca
09100910Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i inne przyprawy korzenne:29 t
0910 10 - Imbir:
- - Całe korzenie, części

lub plasterki:

0910 10 11 0- - - Do przemysłowej

produkcji olejków

eterycznych

i rezinoidów (żywic

termoutwardzalnych)

10
0910 10 19 0- - - Pozostałe10
0910 10 90 0- - Pozostałe10
0910 20- Szafran:
0910 20 10 0- - Nie rozgniatany ani nie

mielony

10
0910 20 90 0- - Rozgniatany lub mielony10
0910 30 00 0- Kurkuma10
0910 40- Tymianek; liście laurowe:3 t
- - Tymianek:
- - - Nie rozgniatany ani

nie mielony:

0910 40 11 0- - - - Tymianek dziki

(Thymus serpyllum)

10
0910 40 13 0- - - - Pozostały10
0910 40 19 0- - - Rozgniatany lub

mielony

10
0910 40 90 0- - Liście laurowe1021,85 t
0910 50 00 0- Curry10
- Inne przyprawy korzenne:
0910 91- - Mieszanki wymienione w

uwadze 1(b) do

niniejszego działu:

0910 91 10 0- - - Nie rozgniatane ani

nie mielone

10
0910 91 90 0- - - Rozgniatane lub

mielone

10
0910 99- - Pozostałe:
0910 99 10 0- - - Nasiona kozieradki100,15 t
- - - Pozostałe:5 t
0910 99 91 0- - - - Nie rozgniatane ani

nie mielone

10
0910 99 99 0- - - - Rozgniatane lub

mielone

10
11011101 00 00 0Mąka pszenna i żytnio-pszenna:256 700 t
- Mąka pszenna:
1101 00 11 0- - Z pszenicy durum25
1101 00 15 0- - Z pszenicy zwykłej

i orkisza

25
1101 00 90 0- Mąka żytniopszenna25
11021102Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:
1102 10 00 0- Mąka żytnia251 160 t
12091209Nasiona, owoce i zarodniki, siewne:2 t
- Nasiona buraków:
1209 11 00 0- - Nasiona buraków

cukrowych

10
1209 19 00 0- - Pozostałe10
12101210Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:30 t
1210 20- Szyszki chmielowe,

mielone, sproszkowane lub

w formie granulek;

lupulina:

1210 20 10 0- - Szyszki chmielowe,

mielone, sproszkowane

lub w formie granulek,

z podwyższoną

zawartością lupuliny;

lupulina:

20

minimum

1,5 ECU/kg

1210 20 90 0- - Pozostałe20

minimum

1,5 ECU/kg

13021302Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty

roślinne:

1302 13 00 0- - Z chmielu203,5 t
- - - Pozostałe:
1302 19 99 0- - - - Pozostałe20
1302 20- Substancje pektynowe,

pektyniany i pektyny:

11 t
1302 20 10 0- - Suche45
1302 20 90 0- - Pozostałe40
1302 31 00 0- - Agar-agar15
1302 32- - Śluzy i zagęszczacze,

modyfikowane lub nie,

pochodzące z chleba

świętojańskiego, nasion

chleba świętojańskiego

lub z nasion guar:

1302 32 10 0- - - Z chleba

świętojańskiego

i jego nasion

20
1302 32 90 0- - - Z nasion rośliny guar20
1302 39 00 0- - Pozostałe20100 kg
15141514Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:7 400 t
1514 10- Olej surowy:
1514 10 10 0- - Do zastosowań

technicznych lub

przemysłowych innych niż

produkcja artykułów

spożywanych przez ludzi

35
1514 10 90 0- - Pozostały35
1514 90- Pozostałe:
1514 90 10 0- - Do zastosowań

technicznych lub

przemysłowych innych

niż produkcja artykułów

spożywanych przez ludzi

35
1514 90 90- - Pozostałe:600 t
1514 90 90 1- - - Rafinowane,

konfekcjonowane

45
1514 90 90 9- - - Pozostałe40
20022002Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:2 300 t
2002 90- Pozostałe:
- - O zawartości suchej

masy poniżej 12%:

2002 90 11- - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

powyżej 1 kg:

2002 90 11 1- - - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

powyżej 1 kg, ale

nie przekraczającej

199 kg

30

minimum

0,35 ECU/kg

2002 90 11 9- - - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

powyżej 199 kg

25

minimum

0,3 ECU/kg

2002 90 19 0- - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

nie przekraczającej

1 kg

30

minimum

0,35 ECU/kg

- - O zawartości suchej

masy nie mniejszej niż

12%, ale nie

przekraczającej 30%:

2002 90 31- - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

powyżej 1 kg:

2002 90 31 1- - - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

powyżej 1 kg, ale

nie przekraczającej

199 kg

30

minimum

0,35 ECU/kg

2002 90 31 9- - - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

powyżej 199 kg

25

minimum

0,3 ECU/kg

2002 90 39 0- - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto nie

przekraczającej 1 kg

30

minimum

0,35 ECU/kg

- - O zawartości suchej

masy powyżej 30%:

2002 90 91- - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

powyżej 1 kg:

2002 90 91 1- - - - W bezpośrednich

opakowaniach

o zawartości netto

powyżej 1 kg, ale

nie przekraczającej

199 kg

30

minimum

0,35 ECU/kg

2002 90 91 9- - - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto

powyżej 199 kg

25

minimum

0,3 ECU/kg

2002 90 99 0- - - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto nie

przekraczającej 1 kg

30

minimum

0,35 ECU/kg

20052005Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone, inne niż produkty objęte pozycją nr 2006:80 t
2005 20- Ziemniaki:
- - Pozostałe:
2005 20 20 0- - - Pocięte w cienkie

plasterki, smażone

lub pieczone, także

solone lub z

przyprawami, w

hermetycznych

opakowaniach,

nadające się do

bezpośredniego

spożycia

50
2005 20 80 0- - - Pozostałe50
21032103Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda:35

minimum

0,35 ECU/kg

580 000 l

100% alk.

2103 90- Pozostałe:
2103 90 30 0- - Gorzkie aromatyczne

zaprawy o objętościowej

mocy alkoholu od 44,2

do 49,2% obj.,

zawierające w masie od

1,5 do 6% goryczki,

przypraw i różnych

składników oraz 4 do 10%

cukru, w pojemnikach

zawierających 0,5 litra

lub mniej

21062106Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
2106 90- Pozostałe:
2106 90 20 0- - Złożone preparaty

alkoholowe, inne niż na

bazie substancji

zapachowych, w rodzaju

używanych do produkcji

napojów

55

+ 2,5 ECU

%/hl

22042204Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji nr 2009:7 000 hl
2204 10- Wino musujące:
- - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu nie mniejszej

niż 8,5%:

2204 10 11- - - Szampan:
2204 10 11 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22%

30(a)

minimum

42 ECU/hl

2204 10 19- - - Pozostałe:
2204 10 19 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22%

30(a)

minimum

42 ECU/hl

- Pozostałe wina; moszcz

winogronowy z fermentacją

nie rozpoczętą lub

zatrzymaną przez dodanie

alkoholu:

2204 21- - W pojemnikach

zawierających 2 litry

lub mniej:

2204 21 10- - - Wina inne niż z

podpozycji 2204 10 w

butelkach z korkami

"grzybkowymi"

przytrzymywanymi

przewiązkami lub

zapięciami; wina

dostarczane inaczej,

pozostające dzięki

obecności dwutlenku

węgla w roztworze

pod nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar,

ale mniejszym niż 3

bary, mierzonym w

temperaturze 20oC:

2204 21 10 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22%

30(a)

minimum

42 ECU/hl

- - - Pozostałe:
2204 21 99 0- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22% obj.

75(b)

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2204 29- - Pozostałe:
2204 29 10- - - Wina inne niż z

podpozycji 2204 10 w

butelkach z korkami

"grzybkowymi"

przytrzymywanymi

przewiązkami lub

zapięciami; wina

dostarczane inaczej,

pozostające w wyniku

obecności dwutlenku

węgla w roztworze,

pod nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar,

ale mniejszym niż 3

bary, mierzonym w

temperaturze 20oC:

2204 29 10 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22% obj.

25

minimum

42 ECU/hl

- - - Pozostałe:
2204 29 99 0- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22% obj.

75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2204 30- Pozostały moszcz

winogronowy:

2204 30 10- - W trakcie fermentacji

lub z fermentacją

zatrzymaną inaczej niż

przez dodanie alkoholu:

2204 30 10 9- - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22% obj.

45(c)
- - Pozostały:
- - - Pozostały:
2204 30 96- - - - Skoncentrowany:
2204 30 96 9- - - - - O rzeczywistej

objętościowej

mocy alkoholu

powyżej 22% obj.

65(d)
2204 30 98- - - - Pozostały:
2204 30 98 9- - - - - O rzeczywistej

objętościowej

mocy alkoholu

powyżej 22% obj.

65(d)
22052205Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:580 000 l

100% alk.

2205 10- W pojemnikach

zawierających 2 litry lub

mniej:

2205 10 90- - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18%

obj.:

2205 10 90 9- - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22%

obj.

75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2205 90- Pozostałe:
2205 90 90- - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18%

obj.:

2205 90 90 9- - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22%

obj.

75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

22062206 00Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej:
2206 00 10- Wzbudzone:
2206 00 10 9- - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22%

obj.

45

minimum

14 ECU/hl

- Pozostałe:
- - Musujące:
2206 00 31- - - Z jabłek lub gruszek:
2206 00 31 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22% obj.

45

minimum

14 ECU/hl

2206 00 39- - - Pozostałe:
2206 00 39 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej

22% obj.

45

minimum

14 ECU/hl

- - Spokojne, w pojemnikach

zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
2206 00 51- - - - Z jabłek lub

gruszek:

2206 00 51 9- - - - - O rzeczywistej

objętościowej

mocy alkoholu

powyżej 22% obj.

45

minimum

14 ECU/hl

2206 00 59- - - - Pozostałe:
2206 00 59 9- - - - - O rzeczywistej

objętościowej

mocy alkoholu

powyżej 22% obj.

45

minimum

14 ECU/hl

- - - Więcej niż 2 litry:
2206 00 81- - - - Z jabłek lub

gruszek:

2206 00 81 9- - - - - O rzeczywistej

objętościowej

mocy alkoholu

powyżej 22% obj.

45

minimum

14 ECU/hl

2206 00 89- - - - Pozostałe:
2206 00 89 9- - - - - O rzeczywistej

objętościowej

mocy alkoholu

powyżej 22% obj.

45

minimum

14 ECU/hl

22072207Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy i pozostałe alkohole skażone, o dowolnej mocy:105

minimum

58 ECU/hl

200 000 l
2207 10 00 0- Alkohol etylowy

nieskażony

o objętościowej mocy

alkoholu wynoszącej 80%

obj. lub więcej

2207 20 00 0- Alkohol etylowy i

pozostałe alkohole

skażone, o dowolnej mocy

65

minimum

50 ECU/hl

100 hl
22082208Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe:
2208 20- Napoje alkoholowe

otrzymywane przez

destylację wina z

winogron lub

wytłoków z winogron:

3 220 000 l

100% alk.

- - W pojemnikach

zawierających 2 litry

lub mniej:

2208 20 12 0- - - Cognac75

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 20 14 0- - - Armagnac75

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 20 26 0- - - Grappa75

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 20 27 0- - - Brandy de Jerez75

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 20 29 0- - - Pozostałe75

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

- - W pojemnikach

zawierających więcej

niż 2 litry:

2208 20 40 0- - - Surowy destylat75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

- - - Pozostałe:
2208 20 62 0- - - - Cognac75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2208 20 64 0- - - - Armagnac75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2208 20 86 0- - - - Grappa75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2208 20 87 0- - - - Brandy de Jerez75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2208 20 89 0- - - - Pozostałe75

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2208 30- Whisky:1 100 000 l

100% alk.

- - Whisky burbońskie

w pojemnikach

zawierających:

2208 30 11 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 30 19 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

- - Szkocka whisky:
- - - Whisky "malt", w

pojemnikach

zawierających:

2208 30 32 0- - - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 30 38 0- - - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

- - - Whisky "blended",

w pojemnikach

zawierających:

2208 30 52 0- - - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 30 58 0- - - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

- - - Pozostałe, w

pojemnikach

zawierających:

2208 30 72 0- - - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 30 78 0- - - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

- - Pozostałe, w

pojemnikach

zawierających:

2208 30 82 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 ECU/hl

+2 ECU%/hl

2208 30 88 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 ECU/hl

+1,7 ECU%/hl

2208 40- Rumy:296 000 l

100% alk.

2208 40 10 0- - W pojemnikach

zawierających 2 litry

lub mniej

80

minimum

12,5 ECU/hl

+1,3 ECU%/hl

2208 40 90 0- - W pojemnikach

zawierających więcej

niż 2 litry

80

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

2208 50- Giny i gin Geneva:584 000 l

100% alk.

- - Gin w pojemnikach

zawierających:

2208 50 11 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

12,5 ECU/hl

+1,3 ECU%/hl

2208 50 19 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

- - Gin Geneva, w

pojemnikach

zawierających:

2208 50 91 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

12,5 ECU/hl

+1,3 ECU%/hl

2208 50 99 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

2208 60- Wódka:
- - O objętościowej mocy

alkoholu wynoszącej

45,4% obj. lub mniej,

w pojemnikach

zawierających:

2208 60 11 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

2208 60 19 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

- - O objętościowej mocy

alkoholu większej niż

45,4% obj.,

w pojemnikach

zawierających:

2208 60 91 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

2208 60 99 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

2208 70- Likiery i kordiały:
2208 70 10 0- - W pojemnikach

zawierających 2 litry

lub mniej

85

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

2208 70 90 0- - W pojemnikach

zawierających więcej

niż 2 litry

85

minimum

9 ECU/hl

+0,9 ECU%/hl

2208 90- Pozostałe:584 000 l

100% alk.

- - Arak, w pojemnikach

zawierających:

2208 90 11 0- - - 2 litry lub mniej105

minimum

2,5 ECU%/hl

2208 90 19 0- - - Więcej niż 2 litry105

minimum

2,5 ECU%/hl

- - Napoje alkoholowe

śliwkowe, gruszkowe i

wiśniowe (z wyłączeniem

likierów), w

pojemnikach

zawierających:

2208 90 33 0- - - 2 litry lub mniej105

minimum

+2,5 ECU%/hl

2208 90 38 0- - - Więcej niż 2 litry105

minimum

+2,5 ECU%/hl

- - Pozostałe wódki i inne

napoje alkoholowe,

w pojemnikach

zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
2208 90 41 0- - - - Ouzo105

minimum

2,5 ECU%/hl

- - - - Pozostałe:
- - - - - Wódki i napoje

alkoholowe (z

wyłączeniem

likierów):

- - - - - - Destylowane z

owoców:

2208 90 45 0- - - - - - - Calvados105

minimum

2,5 ECU%/hl

2208 90 48 0- - - - - - - Pozostałe105

minimum

2,5 ECU%/hl

- - - - - - Pozostałe:
2208 90 52 0- - - - - - - Korn105

minimum

2,5 ECU%/hl

2208 90 57 0- - - - - - - Pozostałe85

minimum

9 ECU/hl

0,9 ECU%/hl

2208 90 69- - - - - Pozostałe napoje

alkoholowe:

2208 90 69 9- - - - - - Pozostałe105

minimum

2,5 ECU%/hl

- - - Więcej niż 2 litry:
- - - - Wódki (z

wyłączeniem

likierów):

2208 90 71 0- - - - - Destylowane z

owoców

105

minimum

2,5 ECU%/hl

2208 90 74 0- - - - - Pozostałe85

minimum

9 ECU/hl + 0,9 ECU%/hl

2208 90 78 0- - - - Inne napoje

alkoholowe

105

minimum

2,5 ECU%/hl

- - Alkohol etylowy

nieskażony o

objętościowej

mocy alkoholu mniejszej

niż 80% obj., w

pojemnikach

zawierających:

105

minimum

2,5 ECU%/hl

2208 90 91 0- - - 2 litry lub mniej105

minimum

2,5 ECU%/hl

2208 90 99 0- - - Więcej niż 2 litry105

minimum

2,5 ECU%/hl

24022402Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:
2402 10 00 0- Cygara, również z

obciętymi końcami i

cygaretki, z tytoniu

5520 mln szt.
2402 20 - Papierosy z tytoniu:6 mld szt.
2402 20 10 0- - Zawierające goździki90

minimum

9 ECU/tys. szt.

2402 20 90 0- - Pozostałe90

minimum

9 ECU/tys. szt.

2402 90 00 0- Pozostałe9020 mln szt.
24032403Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń "homogenizowany" i "odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniowe:300 t
2403 10- Tytoń do palenia, nawet

zawierający namiastki

tytoniu w dowolnej

proporcji:

2403 10 10 0- - W bezpośrednich

opakowaniach o

zawartości netto nie

przekraczającej 500 g

120
2403 10 90 0- - Pozostałe120
- Pozostałe:
2403 91 00 0- - Tytoń "homogenizowany"

lub "odtworzony"

55

minimum

1,13 ECU/kg

2403 99- - Pozostałe:
2403 99 10 0- - - Tytoń do żucia i

tabaka

65
2403 99 90 0- - - Pozostałe55

minimum

1,13 ECU/kg

35023502 Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% protein z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin:15

minimum

2 ECU/kg

400 kg
- Albumina jaja:
3502 11- - Suszona:
3502 11 90 0- - - Pozostała
35033503 00Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych/nawet kwadratowych/, barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji nr 3501:
3503 00 10 0- Żelatyna i jej pochodne1546,5 t
3503 00 80 0- Pozostałe1546,5 t
(a) Dla towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się, po udokumentowaniu pochodzenia zgodnie z wymogami określonymi odrębnie, stawkę celną w wysokości 20% minimum 42 ECU/hl.

(b) Dla towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się, po udokumentowaniu pochodzenia zgodnie z wymogami określonymi odrębnie, stawkę celną w wysokości 65% minimum 17 ECU/hl + 1,7 ECU%/hl.

(c) Dla towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się, po udokumentowaniu pochodzenia zgodnie z wymogami określonymi odrębnie, stawkę celną w wysokości 35%.

(d) Dla towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się, po udokumentowaniu pochodzenia zgodnie z wymogami określonymi odrębnie, stawkę celną w wysokości 55%.