§ 2. - Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.153.731

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1996 r.
§  2.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej.