§ 1. - Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.153.731

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1996 r.
§  1.
Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się kontyngenty celne wartościowe w wysokości 146.511.283 ECU na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne w wysokości 3%.
2.
Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów przywożonych dla zakładów produkujących części samochodowe, nabywane przez zakłady produkujące (montujące), dokonujące montażu przemysłowego nowych pojazdów samochodowych objętych pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Taryfy celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670), zwanej dalej "taryfą celną".