Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.54.331

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 czerwca 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia Komisji okręgowej ochrony lasów w Białymstoku.

Z mocy art. 42 Dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów (Dz. Praw z 1919 r. № 8 poz. 117) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Siedziba Komisji okręgowej ochrony lasów w Łomży, obejmującej powiaty: Augustowski, Białostocki, Bielski, Kolski, Łomżyński, Ostrowski, Ostrołęcki, Sejneński, Suwalski, Szczuczyński i Wysoko-Mazowiecki zostaje przeniesiona z Łomży do Białegostoku.

Komisja ta nazywać się będzie odtąd "Komisja okręgowa ochrony lasów w Białymstoku".

Art.  2.

Jednocześnie biuro urzędującego przy powołanej w art. 1 Komisji inspektora okręgowego ochrony lasów zostaje przeniesione do Białegostoku i mieścić się odtąd będzie w lokalach Białostockiego urzędu wojewódzkiego.

Art.  3.

Postanowienia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia nowych okręgów dla urzędów ochrony lasów (Dz. Ustaw № 38 z r. 1920 poz. 225) sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem zostają uchylone.