§ 7. - Ustanowienie jednego Sądu Pracy w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.101.774

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1939 r.
§  7. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.