§ 2. - Ustanowienie jednego Sądu Pracy w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.101.774

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1939 r.
§  2. 
Ustanawia się w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie "Sąd Pracy w Warszawie".