§ 3. - Ustanowienie inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.53

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.