§ 2. - Ustanowienie inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.53

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  2.
Wpływy z opłaty skarbowej za książeczki walutowe w 1973 r. wydział finansowy zarachowuje na dochody budżetu centralnego w części 08 Ministerstwo Finansów, rozdział 9952 - Różne podatki i opłaty od ludności - § 58 - Opłata skarbowa.