Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 stycznia 1921 r.
w przedmiocie ustanowienia djet dla sędziów przysięgłych i mężów zaufania.

Na podstawie par. 25 ustawy o układaniu list przysięgłych z dnia 23 maja 1873, № 121 austr. Dz. U. P. (w brzmieniu według art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1920 r. Dz. U. № 112, poz. 735) postanawiam w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
Art.  1.

Djety sędziów przysięgłych i mężów zaufania wynoszą w Krakowie i Lwowie 150 mk., w innych miejscowościach zaś 100 mk. dziennie.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.