Ustanowienie cen detalicznej sprzedaży cygar w mniejszych opakowaniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.38.335

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 6 maja 1929 r.
w sprawie ustanowienia cen detalicznej sprzedaży cygar w mniejszych opakowaniach.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
Ceny detalicznej sprzedaży cygar uzależnia się od wielkości opakowania. W związku z tem ustanawia się następujące ceny detalicznej sprzedaży cygar:

Cennik wyrobów taryfy ogólnej.

Cygara:
GrupaMarkaCena za cygara
w opakowaniu zasadniczemw sprzedaży na sztuki bez opakow. za sztukęw opakowaniu po
sztukgrgrsztukgr
IPro Patria2530-1205675
IIEl Aliento2525-1-5575
IIIKsiąże Józef252125-8555-
IVRatuszowe251875-75108-

Sprzedaż cygar na sztuki jest dozwolona tylko z opakowań zasadniczych i większych od zasadniczych.

Sprzedaż cygar w opakowaniach mniejszych od zasadniczych jest dozwolona tylko całemi opakowaniami.

Cennik wyrobów specjalnych.

Cygara:
MarkaCena za cygara
w opakowaniu zasadniczemw sprzedaży na sztuki bez opakow. za sztukęw opakowaniu po
sztukgrgrsztukgr
Regalia1026-2602585
Delicias1023-2302525

Sprzedaż cygar na sztuki jest dozwolona tylko z opakowań zasadniczych i większych od zasadniczych.

Sprzedaż cygar w opakowaniach mniejszych od zasadniczych jest dozwolona tylko całemi opakowaniami.

§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.