Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2447

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612, z 2005 r. poz. 141 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Znosi się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.  Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5.  Zmienia się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ USTALONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp.Województwo, powiat, gminaUstalone nazwy miejscowościDrugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
1234
LUBUSKIE
krośnieński
1GubinKolonia Wałowice, kolonia-nii -wic
ŁÓDZKIE
sieradzki
2BłaszkiWilczkowice, wieś-wic, wilczkowicki
POMORSKIE
słupski
3Dębnica KaszubskaLeśna Polana, osada-nej -ny
WIELKOPOLSKIE
nowotomyski
4OpalenicaPorażyn-Tartak, wieś-na-Tartaku, porażyński

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ZMIENIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp.Województwo, powiat, gminaZmienione nazwy miejscowościDrugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
nazwa dotychczasowanazwa zmieniona
12345
DOLNOŚLĄSKIE
strzeliński
1StrzelinUlica, przysiółek wsi KrzepiceUlsza, wieś-szy, ulszański
LUBELSKIE
chełmski
2ChełmDwór, część kolonii UherDwór, część wsi UherDworu
3Henrysin, koloniaHenrysin, wieś-na, henrysiński
4Janów, koloniaJanów, wieś-nowa, janowski
5Józefin k. Nowosiółek, wieśJózefin, wieś-na, józefiński
6Ludwinów, koloniaLudwinów, wieś-nowa, ludwinowski
7Tytusin, koloniaTytusin, wieś-na, tytusiński
8Uher, koloniaUher, wieśUhra, uherski
9Wojniaki, koloniaWojniaki, wieś-niak, wojniacki
ŁÓDZKIE
sieradzki
10WartaNowa Wieś, część wsi Wola ZadąbrowskaWola Zadąbrowska Nowa, wieś-li -kiej -wej, wolski
11Wola Zadąbrowska, wieśWola Zadąbrowska Stara, wieś-li -kiej -rej, wolski
MAZOWIECKIE
kozienicki
12SieciechówLeśna Rzeka, wieśLeśna Rzeka, część wsi Słowiki Stare-nej -ki
13Słowiki-Folwark, część wsi Słowiki StareSłowiki-Folwark, wieś-wik-Folwarku, słowicki
OPOLSKIE
kluczborski
14KluczborkStare Czaple, wieśCzaple Stare, wieś-li -rych, czapelski
nyski
15PakosławiceKorzekwice, wieśKorzękwice, wieś-wic, korzękwicki
PODLASKIE
hajnowski
16Dubicze CerkiewneKrągłe, koloniaKruhłe, kolonia-łego
POMORSKIE
wejherowski
17SzemudCzarna Dąbrówka, wieśCzarna Dąbrówka, część wsi Szemud-nej -ki
WIELKOPOLSKIE
wolsztyński
18WolsztynNowy Młyn, przysiółek wsi Nowe TłokiNowy Młyn, osada-wego -na
19Ruchocki Młyn, przysiółek wsi Barłożnia WolsztyńskaRuchocki Młyn, osada-kiego -na
wrzesiński
20MiłosławBudy, część wsi CzeszewoCzeszewo-Budy, część wsi Czeszewo-wa-Bud

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ ZNIESIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp.Województwo, powiat, gminaZnoszone nazwy miejscowościDrugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
1234
LUBELSKIE
chełmski
1ChełmCegielnia, kolonia wsi Zagroda-ni
2Janów, osada leśna-nowa
3Kątek, część wsi Weremowice-tka
4Kątek, część wsi Zagroda-tka
5Majdan, część wsi Staw-nu
6Majdanek, część wsi Parypse-nku
7Piasek, część wsi Strupin Duży-sku
8Podlesie, część wsi Strupin Duży-sia
9Rożdżałów Łanowy, część wsi Rożdżałów-łowa -wego
10Sajczyce, osada leśna-czyc
11Stańków, osada leśna-kowa
12Wólka Czułczycka, osada leśna-ki -kiej
13Zarzecze, osada leśna-cza
14Zofiówka, przysiółek kolonii Depułtycze Królewskie-Kolonia-ki
ŁÓDZKIE
sieradzki
15WartaStara Wieś, część wsi Wola Zadąbrowska-rej Wsi
wieruszowski
16CzastaryBorek, część wsi Kąty Walichnowskie-rka
17Brzeziny, kolonia-zin
18Czastary-Stacja, osada-tar-Stacji
19Górka, część wsi Czastary-ki
20Kniatowy, kolonia-tów
21Leniaki, część wsi Parcice-ków
22Ławki, część wsi Krajanka-wek
23Porąbki, część wsi Kolonia Wieruszowska-bek
24Żabia, część wsi Radostów Pierwszy-biej
MAZOWIECKIE
ciechanowski
25SońskDziarno, osada-na
pruszkowski
26MichałowicePęcice, osada-cic
żuromiński
27Kuczbork-OsadaBaśkowo, część wsi Zielona-wa
28Niedziałki-Nowopole, kolonia-łek-Nowopola
29Sadykierz, kolonia-rza
OPOLSKIE
kluczborski
30KluczborkKanimierów, przysiółek wsi Bażany-rowa
ŚWIĘTOKRZYSKIE
kielecki
31PierzchnicaTowarzystwo, część wsi Podlesie-wa
32Zaogrodzie, część wsi Podlesie-dzia

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ USTALONYCH URZĘDOWYCH NAZW OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH

Lp.Województwo, powiat, gminaUstalone nazwy obiektów fizjograficznychWspółrzędne geograficzne Szerokość geograficzna północnaWspółrzędne geograficzne Długość geograficzna wschodniaDrugi przypadek deklinacji
123456
DOLNOŚLĄSKIE
średzki
1MiękiniaÓsemka, staw51°13'47"16°44'23"-ki
2Starorzecze Głogowskie, starorzecze51°14'54"16°43'28"-cza -kiego
3Starorzecze Głoskowskie, starorzecze51°14'37"16°43'26"-cza -kiego
4Starorzecze Pisarzowickie Górne, starorzecze51°12'45"16°51'12"-cza -kiego -nego
5Szwajcaria, stawy51°14'00"16°44'10"-rii
6Zakole Lubiatowskie, starorzecze51°14'28"16°41'35"-la -kiego
ŁÓDZKIE
radomszczański
7ŁadziceZakrzówek Szlachecki, sztuczny zbiornik wodny51°02'41"19°13'41"-wka -kiego
MAŁOPOLSKIE
wadowicki
8MucharzJezioro Mucharskie, sztuczny zbiornik wodny49°48'56"19°34'22"-ra -kiego
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ostródzki
9MorągKanał Ducki, kanał53°50'51"19°48'51"-łu -kiego

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ ZMIENIONYCH URZĘDOWYCH NAZW OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH

Lp.Województwo, powiat, gminaZmienione nazwy miejscowościWspółrzędne geograficzne Szerokość geograficzna północnaWspółrzędne geograficzne Długość geograficzna wschodniaDrugi przypadek deklinacji
nazwa dotychczasowanazwa zmieniona
1234567
DOLNOŚLĄSKIE
średzki
1MiękiniaGrabiążek, wzgórze, wzniesienieGrabiążek, część lasu51°07'09"16°43'35"-żka
2Nowy Rów, kanałCzarna Struga, struga51°13'16"16°35'31"-nej -gi
3Starorzecze Pisarzowickie, starorzeczeStarorzecze Pisarzowickie Dolne, starorzecze51°12'45"16°50'49"-cza -kiego -nego
4Uchodza, potokUchodza, rzeka (górny bieg Jeziorki)51°12'09"16°52'30"-dzy
WIELKOPOLSKIE
złotowski
5ZakrzewoKsięże Jezioro, jezioroProboszczowskie Jezioro, jezioro53°24'20"17°09'09"-kiego -ra
ZACHODNIOPOMORSKIE
wałecki
6WałczŚwidno, jezioroJezioro Zamkowe, jezioro53°15'39"16°28'04"-ra -wego
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).