Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1629

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2. Ustala się urzędową nazwę obiektu fizjograficznego:

"Kanał Dobrzycki ", kanał (-łu -kiego), położony na terenie gminy Zalewo, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 53°48'16" szerokości geograficznej północnej i 19°35'03" długości geograficznej wschodniej.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ USTALONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp.Województwo, powiat, gminaUstalone nazwy miejscowościDrugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
1234
KUJAWSKO-POMORSKIE
nakielski
1.Nakło nad NoteciąGostusza, osada osady Janowo-szy
LUBELSKIE
bialski
2.PiszczacPiszczac Pierwszy, wieś-ca -szego, piszczacki
3.Piszczac Trzeci, wieś-ca -ciego, piszczacki
biłgorajski
4.JózefówDługi Kąt-Osada, osada-giego -ta-Osady
ŁÓDZKIE
bełchatowski
5.SzczercówPuszcza, część wsi Tatar-czy
MAŁOPOLSKIE
olkuski
6.KluczeHucisko, wieś-ka, huciski
MAZOWIECKIE
otwocki
7.OsieckKolonia Pogorzel, część wsi Pogorzel-nii Pogorzel
radomski
8. GózdKłonówek-Kolonia, wieś-wka-Kolonii, kłonówecki
9.Kłonówek-Wieś, wieś-wka-Wsi, kłonówecki
POMORSKIE
gdański
10.KolbudyPręgowo, wieś-wa, pręgowski
ŚWIĘTOKRZYSKIE
kielecki
11.ZagnańskOsiedle Kaniów, osiedle-dla Kaniów
WIELKOPOLSKIE
złotowski
12.ZłotówGrudna, osada-nej
13.Zawilce, osada-ców

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ZMIENIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp.Województwo, powiat, gminaZmienione nazwy miejscowościDrugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
nazwa dotychczasowanazwa zmieniona
12345
DOLNOŚLĄSKIE
bolesławiecki
1.BolesławiecStare Jaroszewice, wieśStare Jaroszowice, wieś-rych -wic, jaroszowicki
kłodzki
2.Lądek-ZdrójStojków, wieśStójków, wieś-kowa, stójkowski
KUJAWSKO-POMORSKIE
toruński
3.ObrowoOsiek, wieśOsiek nad Wisłą, wieś-ka nad Wisłą, osiecki
LUBELSKIE
bialski
4.Biała PodlaskaNowy Sławacinek, wieśSławacinek Nowy, wieś-nka -wego, sławacinecki
5.Stary Sławacinek, wieśSławacinek Stary, wieś-nka -rego, sławacinecki
6.PiszczacBorowe, koloniaBorowe, część wsi Piszczac Pierwszy-wego
7.Chmielne, koloniaChmielne, część wsi Piszczac Pierwszy-nego
8.Hulcze, koloniaHulcze, część wsi Piszczac Trzeci-czego
9.Podpołoski, koloniaPodpołoski, część wsi Piszczac Trzeci-sek
10. Pod Torem, koloniaPod Torem, część wsi Piszczac PierwszyPod Torem
11.Za Torem, koloniaZa Torem, część wsi Piszczac PierwszyZa Torem
biłgorajski
12. JózefówSiedliska, część wsi Majdan NepryskiSiedliska, wieś-lisk, siedliski
13.Tartak-Długi Kąt, osada wsi Majdan NepryskiTartak Długi Kąt, osada-ku -giego -ta
lubelski
14.Niedrzwica DużaTrojaszkowice, wieśTrojaczkowice, wieś-wic, trojaczkowicki
zamojski
15.ZamośćSkokówka, część wsi ZwódneSkokówka, wieś-ki, skokówecki
ŁÓDZKIE
pajęczański
16.RząśniaBroszęcin-Kolonia, koloniaKolonia Broszęcin, kolonia-nii Broszęcin
MAŁOPOLSKIE
nowotarski
17.Łapsze NiżneZamek, przysiółek wsi NiedzicaNiedzica-Zamek, wieś-cy -mku, niedzicki
MAZOWIECKIE
garwoliński
18.BorowieSłup Drugi, koloniaSłup Drugi, wieś-pa -giego, słupski
legionowski
19.WieliszewPoddębe, wieśPoddębie, wieś-bia, poddębski
mławski
20.StrzegowoBudy Kowalewskie, część wsi KowalewkoBudy Kowalewkowskie, część wsi KowalewkoBud -kich
nowodworski
21.CzosnówDobrzyń, część wsi Łosia WólkaDobrzyń, wieś-nia, dobrzyński
otwocki
22. WiązownaAnnopol, część wsi Wiązowna KościelnaAnnopol, część wsi Wiązowna-la
23.Piekło, część wsi Wiązowna KościelnaPiekło, część wsi Wiązowna-ła
24.Płachta, część wsi Wiązowna KościelnaPłachta, część wsi Wiązowna-ty
25.Wiązowna Kościelna, wieśWiązowna Kościelna, część wsi Wiązowna-ny -nej
26.Zdroja, część wsi Wiązowna KościelnaZdroja, część wsi WiązownaZdroi
płocki
27.DrobinŁęg Kasztelański, wieśŁęg Kasztelański, część wsi Łęg Kościelny-gu -kiego
pułtuski
28. ObryteNowy Gródek, wieśGródek Nowy, wieś-dka -wego, gródecki
29.Stare Zambski, wieśZambski Stare, wieśZambsk -rych, zambski
warszawski zachodni
30.LesznoCzarnów-Towarzystwo, wieśTowarzystwo Czarnów, wieś-wa Czarnów, czarnowski
PODKARPACKIE
dębicki
31.DębicaDąbrówki, przysiółek wsi PaszczynaDąbrówki, przysiółek wsi Kochanówka-wek
32.Kochanówka, przysiółek wsi PaszczynaKochanówka, wieś-ki, kochanówecki
POMORSKIE
bytowski
33. ParchowoBaranowo, przysiółek wsi Nowa WieśBaranowo, wieś-wa, baranowski
34.Bawernica, koloniaBawernica, wieś-cy, bawernicki
35.Bylina, przysiółek wsi ŻukówkoBylina, wieś-ny, byliński
36.Soszyca, przysiółek wsi ŻukówkoSoszyca, wieś-cy, soszycki
37.Struga, osadaStruga, wieś-gi, strugowski
gdański
38.KolbudyBuszkowy Górne, wieśBuszkowy, wieś-ków, buszkowski
starogardzki
39. Czarna WodaHuta Kalna, część miasta Czarna WodaHuta Kalna, wieś-ty -nej, hucki
40.Kamionna, część miasta Czarna WodaKamionna, osada-nny
41.Lubiki, część miasta Czarna WodaLubiki, wieś-bik, lubicki
42.Lubiki Małe, część miasta Czarna WodaLubiki Małe, wieś-bik -łych, lubicki
43.Podlesie, część miasta Czarna WodaPodlesie, osada-sia
ŚLĄSKIE
żywiecki
44.RajczaKiczora, część wsi SólSól-Kiczora, wieśSoli-Kiczory, solski
ŚWIĘTOKRZYSKIE
kielecki
45.ŁagówGułaczów, część wsi PiotrówPiotrów-Gułaczów, wieś-rowa-Gułaczowa, piotrowski
46.Podłazy, część wsi PiotrówPiotrów-Podłazy, wieś-rowa-Podłazów, piotrowski
47.Porębiska, część wsi PiotrówPiotrów-Porębiska, wieś-rowa-Porębisk, piotrowski
48.Zagościniec, część wsi PiotrówPiotrów-Zagościniec, wieś-rowa-Zagościńca, piotrowski
opatowski
49.SadowieRzuchów, wieśRżuchów, wieś-chowa, rżuchowski
włoszczowski
50.SeceminPsary-Kolonia, część wsi PsaryPsary-Kolonia, wieś-rów-Kolonii, psarski
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
elbląski
51.PasłękLeżnice, wieśLeżnica, wieś-cy, leżnicki
WIELKOPOLSKIE
czarnkowsko-trzcianecki
52.DrawskoNowe Kwiejce, wieśKwiejce Nowe, wieśKwiejc -wych, kwiejecki
kolski
53. DąbieRośle Duże, wieśRośle, wieś-la, rosielski
54.Zalesie-Kolonia, wieśZalesie, wieś-sia, zaleski
poznański
55.Murowana GoślinaStary Łoskoń, wieśŁoskoń Stary, wieś-nia -rego, łoskoński
średzki
56.Środa WielkopolskaStarkowiec Piątkowski, wieśStarkowiec Piątkowski, wieś-wca -kiego, starkówiecki
ZACHODNIOPOMORSKIE
sławieński
57.PostominoTyn, wieśTyń, wieś-nia, tyński

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ ZNIESIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp.Województwo, powiat, gminaZnoszone nazwy miejscowościDrugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
1234
DOLNOŚLĄSKIE
bolesławiecki
1.BolesławiecGolniczki, część wsi Dąbrowa Bolesławiecka-czek
2.Huta, część wsi Trzebień-ty
głogowski
3. GłogówObora, część miasta Głogów-ry
4.Pomłyńsko, część miasta Głogów-ka
ŁÓDZKIE
bełchatowski
5. SzczercówPuszcza Chabielska, część wsi Tatar-czy -kiej
6.Puszcza Osińska, część wsi Tatar-czy -kiej
7.Puszcza Sulmierska, część wsi Tatar-czy -kiej
MAŁOPOLSKIE
olkuski
8. KluczeHucisko, część wsi Ryczówek-ka
9.Hucisko Kwaśniowskie, osada-ka -kiego
MAZOWIECKIE
garwoliński
10.GórznoGórzno-Kolonia, wieś-na-Kolonii, górzeński
grodziski
11. Żabia WolaGajówka Bartoszówka, część wsi Bartoszówka-ki -ki
12.Gajówka Skuły, osada leśna-ki Skuł
13.Musuły-Gajówka, osada leśna-suł-Gajówki
14.Nadleśnictwo Skuły, część wsi Skuły-wa Skuł
15.Płaski, część wsi Piotrkowice-ków
mławski
16.RadzanówKazimierzowo, część wsi Zgliczyn-Glinki-wa
nowodworski
17. CzosnówDąbrówka, osada leśna-ki
18. Kaliszki, osada leśna-szek
19.Palmiry, osada leśna-mir
otwocki
20. OsieckBagienki, część wsi Pogorzel-nek
21.Pod Miastem, część wsi PogorzelPod Miastem
22.Pod Sobienkami, część wsi PogorzelPod Sobienkami
płocki
23. GąbinOsada, część miasta Gąbin-dy
24.Paszkówka, część miasta Gąbin-ki
25. Rogatki Gostynińskie, część miasta Gąbin-tek -kich
26.Rogatki Żychlińskie, część miasta Gąbin-tek -kich
27.Suchy Pień, część miasta Gąbin-chego Pnia
radomski
28.GózdKłonówek, wieś-wka, kłonówecki
PODKARPACKIE
łańcucki
29.ŻołyniaKopanie Zmysłowskie, przysiółek wsi Żołynia-nia -kiego
POMORSKIE
gdański
30. KolbudyPręgowo Dolne, wieś-wa -nego, pręgowski
31.Pręgowo Górne, wieś-wa -nego, pręgowski
ŚWIĘTOKRZYSKIE
kielecki
32.ŁagówGóra-Łazy, kolonia wsi Piotrów-ry-Łazów
33.Kolonie Piotrowskie, część wsi Piotrów-nii -kich
34.Piotrów, wieś-rowa, piotrowski
35.Podlesie, kolonia wsi Piotrów-sia
36.Poręba, przysiółek wsi Piotrów-by
WIELKOPOLSKIE
gostyński
37. GostyńBrzezie, część miasta Gostyń-zia
38.Brzezie-Huby, część wsi Brzezie-zia-Hub
39.Drzęczewo, część miasta Gostyń-wa
40.Dusina, część miasta Gostyń-ny
41.Huby, część wsi ZiółkowoHub
42.Kosowo, osada-wa
43.Nowe Dalabuszki, część wsi Dalabuszki-wych -szek
44.Skowronki, część wsi Kunowo-ków
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).