§ 2. - Ustalenie wzoru statutu Rybackiego Związku Ochronnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.686

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1934 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.