Ustalenie wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.657

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 6 lipca 1928 r.
o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
Monetę srebrną wartości 5 złotych, której wybicie przewiduje art. 4 powołanego na wstępie rozporządzenia, ustala się według wzoru, którego wizerunki w graficznej reprodukcji podane są jako załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK