Ustalenie wzorów monet ze stali niklowanych wartości 50 gr i 20 gr.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.78.520

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 26 sierpnia 1939 r.
o ustaleniu wzorów monet ze stali niklowanych wartości 50 gr i 20 gr.

Na podstawie art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1939 r. o monetach ze stali (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 517) zarządzam co następuje:
Monety ze stali niklowane wartości 50 groszy i 20 groszy ustalam według wzorów, których wizerunki w graficznej reprodukcji podane są jako załącznik do rozporządzenia niniejszego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK