§ 2. - Ustalenie wzorów monet srebrnych wartości 2 i 5 złotych. - Dz.U.1936.92.644 - OpenLEX

§ 2. - Ustalenie wzorów monet srebrnych wartości 2 i 5 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.92.644

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1936 r.
§  2.
Monety, wymienione w § 1, będą miały obieg na równi z monetami srebrnymi wartości 2 i 5 złotych, których wzory ustalone zostały rozporządzeniami Ministra Skarbu z dnia 25 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 799) i z dnia 28 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 105, poz. 878).