Ustalenie wzorów monet srebrnych wartości 2, 5 i 10 złotych. - Dz.U.1934.105.939 - OpenLEX

Ustalenie wzorów monet srebrnych wartości 2, 5 i 10 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.105.939

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 listopada 1934 r.
o ustaleniu wzorów monet srebrnych wartości 2, 5 i 10 złotych.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
Poczynając od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, monety srebrne wartości 2, 5 i 10 złotych będą bite według wzorów, których wizerunki w reprodukcji graficznej podane są jako załącznik do rozporządzenia niniejszego.
Monety, wymienione w § 1, będą miały obieg narówni z monetami srebrnemi wartości 2, 5 i 10 złotych, których wzory ustalone zostały rozporządzeniami Ministra Skarbu z dnia 25 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 799), z dnia 28 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 878) i z dnia 28 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 675).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK