Ustalenie wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1934/35.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.5.47

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 grudnia 1935 r.
o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1934/35.

Na podstawie art. 1 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kosztach nadzoru nad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 643) zarządzam co następuje:
Opłatę za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy od 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r. ustala się w wysokości 1.75‰ (pro mille) sumy:
a)
składek brutto zebranych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej z ubezpieczeń bezpośrednich,
b)
połowy składek brutto zebranych z ubezpieczeń pośrednich

w ciągu roku kalendarzowego 1934.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.