Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.34.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.