Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.34.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  2. W zakresie zmniejszania rent inwalidzkich ze względu na osiąganie przez rencistę zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy wymienionej w § 1, oraz w zakresie trybu wypłaty tych rent stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad zmniejszania rent inwalidzkich przysługujących z tytułu wypadków przy pracy w razie osiągania przez rencistę zarobków z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł (Dz. U. Nr 22, poz. 146).