§ 4. - Ustalenie wysokości kosztów doręczania przez urzędy gminne i magistraty wezwań i innych pism urzędowych w postępowaniu administracyjnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.92.719

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1930 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.