§ 3. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  3.
Podania o dopuszczenie do służby przygotowawczej należy wnosić do dyrekcji lasów państwowych.

Do podania winny być dołączone: metryka urodzenia, dowód obywatelstwa polskiego oraz dokładny życiorys.

Przed przyjęciem do służby przygotowawczej dyrekcja lasów państwowych zasięga opinji lekarza urzędowego co do stanu zdrowia kandydata.