§ 16. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  16.
W wypadkach wyjątkowych Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych może dopuścić kandydata do przesłuchania kursu (§ 6) bez obowiązku odbycia służby przygotowawczej - lub do egzaminu bez obowiązku odbycia służby przygotowawczej i przesłuchania kursu, a ponadto - zwolnić poszczególnych kandydatów od egzaminu, ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia.