§ 13. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  13.
Kandydatom, którzy pełnią służbę poza siedzibą kursu i uczęszczają nań po raz pierwszy, należą się normalne diety i zwrot kosztów podróży.