Ustalenie wykładnika przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego do potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych,... - Dz.U.1923.38.263 - OpenLEX

Ustalenie wykładnika przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego do potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę w drugim kwartale roku podatkowego 1923.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.263

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 kwietnia 1923. r.
w przedmiocie ustalenia wykładnika przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego do potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę w drugim kwartale roku podatkowego 1923.

W myśl art. 22, 24 i 26 część druga, tudzież na podstawie art. 27 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 35, poz. 228) w przedmiocie zmiany w przepisach o państwowym podatku dochodowym, obowiązującym na zasadzie ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 29, poz. 232) i ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550), zarządza się co następuje:
Na drugi kwartał kalendarzowy roku podatkowego 1923 ustala się jako obowiązujący w tymże kwartale przy potrącaniu podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę wykładnik wzrostu cen hurtowych w wysokości 1,5.
W zastosowaniu postanowienia § 1 niniejszego rozporządzenia należy w drugim kwartale kalendarzowym roku podatkowego 1923 potrącać podatek dochodowy od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę według skali następującej:
L.p.Roczna wysokość i wynagrodzenia w tysiącach marekStopa procentowa
1.ponad10.800do14.4001,1%
2."14.400"18.0001,4%
3."18.000"23.4001,7%
4."23.400"28.8002%
5."28.800"34.2002,5%
6."34.200"39.6003%
7."39.600"45.0003,5%
8."45.000"51.0004,5%
9."51.000"57.0005,5%
10."57.000"63.0007%
11."63.000"69.0008,5%
12."69.000"75.00010%
13."75.000"78.00011,5%
14."78.000"82.50013%
15."82.500"87.00013,6%
16."87.000"93.00014,3%
17."93.000"99.00015%
18."99.000"105.00015,7%
19."105.000"112.50016,5%
20."112.500"120.00017,3%
21."120.000"127.50018,1%
22."127.500"135.00018,8%
23."135.000"142.50019,5%
24."142.500"150.00020,2%
25."150.000"157.50020,9%
26."157.500"165.00021,6%
27."165.000"172.50022,3%
28."172.500"180.00023%
29."180.000"270.00024,5%
30."270.000"350.00025,5%
31."360.000"450.00027%
32."450.000"540.00028,5%
33."540.000"675.00030%
34."675.000"1.080.00032%
35."1.080.000"1.350.00034%
36."1.350.000"1.800.00036%
37."1.800.000"-38%
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od 1 kwietnia do 30 czerwca 1923 r. z tem, że skala podana w § 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie również przy potrącaniu podatku od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, wypłaconych w końcu miesiąca marca, a należnych za miesiąc kwiecień 1923 r.