§ 4. - Ustalenie wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1948 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1948 r.