§ 3. - Ustalenie wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1948 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Oświaty i zainteresowanym ministrom, każdemu w jego zakresie działania.