§ 3. - Ustalenie wykazu organizacji społecznych, które mogą zgłosić udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.