Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1922 r.
w przedmiocie ustalenia właściwości i siedziby okręgowych urzędów ziemskich w b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 13 i 34 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. № 70, poz. 461) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Okręgowy urząd ziemski z siedzibą w Poznaniu obejmuje swą działalnością następujące powiaty: Kępno, Ostrzeszów, Odolanów, Ostrów, Koźmin, Krotoszyn, Pleszew, Leszno, Gostyń, Rawicz, Kościan, Śmigiel, Nowotomyśl, Grodzisk, Wolsztyn, Międzychów, Poznań-zachód, Poznań-wschód, Szamotuły, Oborniki, Środa, Szrem, Września, Jarocin, Gniezno, Witków, Mogilno, Inowrocław, Strzelno, Znin, Wągrowiec, Chodzież, Czarnków, Szubin, Bydgoszcz, Wyrzysk.
§  2. 2 Ustanowiony dla województwa pomorskiego okręgowy urząd ziemski ma siedzibę w Grudziądzu i obejmuje powiaty: Toruń, Wąbrzeźno, Chełmno, Brodnica, Lubawa, Działdowo, Grudziądz, Świecie, Gniew, Starogard, Tczew, Kościerzyn, Chojnice, Tuchola, Sempolno, Wejherowo, Puck, Kartuzy.
§  3. Aż do ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego o uruchomieniu i organizacji wewnętrznej okręgowego urzędu ziemskiego w Bydgoszczy, okręgowy urząd ziemski w Poznaniu spełnia nadal czynności, wskazane w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia okręgowych urzędów ziemskich na obszarze b. dzielnicy pruskiej oraz reorganizacji Państwowej Komisji Generalnej i Urzędu Osadniczego w Poznaniu (Dz. U. R. P. z r. 1921 №a 5 poz. 27) na obszarze wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia powiatów województwa Pomorskiego.
§  4. Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.
§  5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1922 r. (Dz.U.22.115.1034) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1922 r.
2 § 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1922 r. (Dz.U.22.115.1034) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1922 r.