Ustalenie, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.40.333

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 25 maja 1938 r.
wydane w porozumienia z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów.

Na podstawie art. 150 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) zarządzam co następuje:
Za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów uważa się świadectwo ukończenia jednej z następujących szkół technicznych, szkół mistrzów (majstrów), instytutów i szkół sztuk plastycznych oraz szkół sztuk zdobniczych i przemysłu artystycznego, przy stwierdzeniu w stosunku do absolwentów szkół wymienionych w działach I, VII i VIII pkt 1) i 2) - odbycia co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej w danym rzemiośle, a w stosunku do pozostałych absolwentów szkół - co najmniej trzechletniej takoż po ukończeniu szkoły:
I.
szkół technicznych (mechanicznych) oraz szkół mistrzów mechaników dla rzemiosł: kotlarstwa, kowalstwa, pilnikarstwa, ślusarstwa, ślusarstwa precyzyjnego (mechanictwa), ślusarstwa samochodowego, tokarstwa oraz wyrobu broni i amunicji w zakresie wyrobu broni:
1)
Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie (dawniej Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie) - Wydział Mechaniczny;
2)
Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu (dawniej Państwowej Szkoły Budowy Maszyn w Poznaniu) - Wydział Mechaniczny;
3)
Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni (dawniej w Tczewie) - Wydział Mechaniczny;
4)
Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej - Wydział Elektromechaniczny;
5)
Państwowej Szkoły Budowy Maszyn w Grudziądzu;
6)
Państwowej Szkoły Przemysłowej im. St. Staszica w Krakowie - Wydział Mechaniczny;
7)
Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie (dawniej Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie) - Wydział Elektromechaniczny;
8)
Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej w Łodzi (dawniej Państwowej Szkoły Włókienniczej w Łodzi) - Wydział Mechaniczny;
9)
Państwowej Szkoły Technicznej Lotniczej i Samochodowej w Warszawie (dawniej Państwowej Szkoły Technicznej z Wydziałem Lotniczym i Samochodowym w Warszawie);
10)
Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Mechaniczny;
11)
Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Kolejowy Mechaniczny;
12)
Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Warszawie - Wydział Mechaniczny (dawniej Wydział Mechaniczno-Elektrotechniczny);
13)
Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Radomiu - Wydział Mechaniczno-Elektrotechniczny;
14)
Byłej Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Sosnowcu - Wydział Mechaniczno - Elektrotechniczny;
15)
Średniej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Brześciu n. Bugiem - Wydział Mechaniczny (dawniej Szkoły Średniej Technicznej Kolejowej Towarzystwa Szerzenia Oświaty Zawodowej w Brześciu n. Bugiem - Wydział Mechaniczno-Elektrotechniczny);
16)
Średniej Szkoły Technicznej Towarzystwa Średniej Szkoły Technicznej w Drohobyczu;
17)
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku - Wydział Mechaniczny;
18)
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Szkoła Techników Mechaników;
19)
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Szkoła Mistrzów Maszynowych;
20)
Państwowej Szkoły Przemysłowych Mistrzów Mechaników przy Państwowej Szkole Budowy Maszyn w Grudziądzu;
21)
Państwowej Szkoły Przemysłowych Mistrzów Maszynowych przy Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie;
22)
Szkoły Mistrzów Maszynowych przy Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku;
23)
Byłej Wojewódzkiej Szkoły Mechanicznej i Hutniczej w Królewskiej Hucie - Wydział Przemysłowych Mistrzów Maszynowych;
24)
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Karwinie - szkoły techników mechaników (dawniej Wyższej Szkoły Przemysłowej);
25)
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Karwinie - szkoły mistrzów mechaników.
II.
szkół technicznych (budowlanych, drogowych i melioracyjnych) oraz szkół majstrów budowlanych dla rzemiosł: blacharstwa, dekarstwa, kamieniarstwa, studniarstwa, zduństwa, mularstwa i ciesielstwa:
1)
Państwowej Szkoły Budownictwa w Warszawie;
2)
Państwowej Szkoły Budownictwa i Mierniczo-Melioracyinej w Poznaniu - Wydział Budowlany;
3)
Państwowej Szkoły Przemysłowej im. St. Staszica w Krakowie-Wydział Budowlany;
4)
Państwowej Szkoły Budownictwa w Jarosławiu;
5)
Państwowej Szkoły Budownictwa w Lesznie;
6)
Państwowej Szkoły Technicznej im. J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Budowlany;
7)
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Szkoła Techników Budowlanych;
8)
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Szkoła Mistrzów Budowlanych;
9)
Szkoły Budownictwa Tow. Szkoły Budownictwa w Lublinie - Wydział Budowlany;
10)
Byłej Szkoły Związku Samodzielnych Polskich Budowniczych w Katowicach;
11)
Państwowej Szkoły Majstrów Budowlanych przy Państwowej Szkole Budownictwa w Warszawie;
12)
Państwowej Szkoły Majstrów Budowlanych przy Państwowej Szkole Budownictwa w Jarosławiu;
13)
Państwowej Szkoły Majstrów Budowlanych przy Państwowej Szkole Przemysłowej im. St. Staszica w Krakowie;
14)
Szkoły Majstrów Budowlanych przy Szkole Budownictwa Tow. Szkoły Budownictwa w Lublinie;
15)
Państwowej Szkoły Majstrów Budowlanych przy Państwowej Szkole Technicznej (dawniej Państwowej Szkole Przemysłowej) we Lwowie;
16)
Szkoły Mistrzów Budowlanych przy Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku;
17)
Byłej Szkoły Majstrów Budowlanych Stowarzyszenia Młodych Chrześcijan w Polsce (Polskiej Y. M. C. A.) w Łodzi;
18)
Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie (dawniej Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie) - Wydział Drogowo - Wodny;
19)
Państwowej Szkoły Budownictwa i Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu - Wydział Drogowo - Wodny;
20)
Państwowej Szkoły Mierniczej i Drogowej w Kowlu - Wydział Drogowo-Wodny;
21)
Państwowej Szkoły Drogowej w Warszawie (dawniej Wydział Drogowy Państwowej Szkoły Budownictwa w Warszawie);
22)
Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Drogowo-Wodny;
23)
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Szkoła Techników Drogowych;
24)
Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Radomiu - Wydział Drogowo-Budowlany;
25)
Byłej Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Sosnowcu - Wydział Drogowo-Budowlany;
26)
Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Warszawie - Wydział Drogowo-Budowlany;
27)
Średniej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Brześciu n. Bugiem (dawniej Szkoły Średniej Technicznej Kolejowej Towarzystwa Szerzenia Oświaty Zawodowej w Brześciu n. Bugiem) - Wydział Drogowo-Budowlany;
28)
Szkoły Budownictwa Tow. Szkoły Budownictwa w Lublinie - Wydział Drogowy i Wodny (dawniej Wydział Drogowy);
29)
Prywatnej Męskiej Szkoły Drogowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Baranowiczach (dawniej Szkoły Budowlano-Drogowej P. M. S.);
30)
Państwowej Szkoły Budownictwa i Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu - Wydział Melioracyjny;
31)
Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Melioracyjny;
32)
Państwowej Szkoły Przemysłowej im. St. Staszica w Krakowie-Wydział Melioracyjny;
33)
Średniej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Brześciu n. Bugiem - były Wydział Melioracyjny;
34)
Szkoły Budownictwa Tow. Szkoły Budownictwa w Lublinie - były Wydział Melioracyjny;
III.
szkół technicznych (farbiarskich) dla rzemiosła: chemicznego czyszczenia i farbowania tkanin i odzieży:
1)
Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej w Łodzi (dawniej Państwowej Szkoły Włókienniczej w Łodzi) - Wydział farbiarsko-wykończalniczy;
2)
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku - Wydział farbiarski;
IV.
szkół technicznych (garbarskich) dla rzemiosł: garbarstwa, białoskórnictwa oraz farbowania skórek futrzanych:
1)
Średniej Szkoły Chemiczno-Garbarskiej Tow. Popierania Wiedzy Chemiczno-Garbarskiej w Radomiu;
V.
instytutów i szkół sztuk plastycznych oraz szkół sztuk zdobniczych i przemysłu artystycznego dla rzemiosł; brązownictwa, mosiężnictwa, garncarstwa, introligatorstwa, jubilerstwa, złotnictwa, grawerstwa, kamieniarstwa, malarstwa, pozłotnictwa, rzeźbiarstwa, stolarstwa, sztukatorstwa, szmuklerstwa, przędzarstwa materii ze złota i srebra, tapicerstwa oraz tokarstwa:
1)
Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie;
2)
Wydziału Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego przy Państwowej Szkole Technicznej (dawniej przy Państwowej Szkole Przemysłowej) we Lwowie;
3)
Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu;
4)
Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie;
VI.
szkół technicznych (drogowych i melioracyjnych) dla rzemiosła: brukarstwa:
1)
Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie (dawniej Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie) - Wydział Drogowo-Wodny;
2)
Państwowej Szkoły Budownictwa i Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu - Wydział Drogowo-Wodny;
3)
Państwowej Szkoły Mierniczej i Drogowej w Kowlu - Wydział Drogowo-Wodny;
4)
Państwowej Szkoły Drogowej w Warszawie (dawniej Wydział Drogowy Państwowej Szkoły Budownictwa w Warszawie);
5)
Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Drogowo-Wodny;
6)
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Szkoła Techników Drogowych;
7)
Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Radomiu - Wydział Drogowo - Budowlany;
8)
Byłej Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Sosnowcu - Wydział Drogowo-Budowlany;
9)
Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Warszawie - Wydział Drogowo-Budowlany;
10)
Średniej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Brześciu n. Bugiem (dawniej Szkoły Średniej Technicznej Kolejowej Towarzystwa Szerzenia Oświaty Zawodowej w Brześciu n. Bugiem) - Wydział Drogowo-Budowlany;
11)
Szkoły Budownictwa Tow. Szkoły Budownictwa w Lublinie - Wydział Drogowy i Wodny (dawniej Wydział Drogowy);
12)
Prywatnej Męskiej Szkoły Drogowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Baranowiczach (dawniej Szkoły Budowlano-Drogowej P. M. S.);
13)
Państwowej Szkoły Budownictwa i Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu - Wydział Melioracyjny;
14)
Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Melioracyjny;
15)
Państwowej Szkoły Przemysłowej im. St. Staszica w Krakowie - Wydział Melioracyjny;
16)
Średniej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Brześciu n. Bugiem - były Wydział Melioracyjny;
17)
Szkoły Budownictwa Tow. Szkoły Budownictwa w Lublinie - były Wydział Melioracyjny.
VII.
szkół, wymienionych w działach I i II dla rzemiosł: instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji gazowych;
VIII.
szkół technicznych (elektrycznych) dla rzemiosła: instalacji elektrycznych:
1)
Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie (dawniej Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie) - Wydział Elektryczny;
2)
Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu - Wydział Elektryczny;
3)
Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Elektryczny;
4)
Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej w Łodzi (dawniej Państwowej Szkoły Włókienniczej w Łodzi) - Wydział Elektryczny;
5)
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Szkoła Elektrotechników i Szkoła Mistrzów Elektrotechnicznych;
6)
Szkoły Mistrzów Elektrotechnicznych przy Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku;
7)
Państwowej Szkoły Teletechnicznej w Warszawie;
IX.
szkół technicznych (chemicznych) dla rzemiosła: wyrobu broni i amunicji w zakresie wyrobu amunicji:
1)
Państwowej Szkoły Chemiczno-Przemysłowej w Warszawie - Wydział Chemiczny (dawniej przy Państwowej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie);
2)
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie - Wydział Chemiczny;
3)
Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej - Wydział Hutniczy;
4)
Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej w Łodzi (dawniej Państwowej Szkoły Włókienniczej w Łodzi) - Wydział Farbiarsko-Wykończalniczy;
5)
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku - Wydział Farbiarski;
6)
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bydgoszczy - Wydział Chemiczny (dawniej Cukrowniczy);
7)
Średniej Szkoły Chemiczno-Garbarskiej Towarzystwa Popierania Wiedzy Chemiczno-Garbarskiej w Radomiu;
X.
szkół technicznych dla rzemiosła: garncarstwa:
1)
Państwowej Szkoły Chemiczno-Przemysłowej w Warszawie - wydział Ceramiczny.
Niezależnie od świadectw ukończenia szkół takoż wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, za dowód odpowiednich kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów uważa się również świadectwa ukończenia państwowych lub posiadających równorzędne uprawnienia liceów przemysłowych bądź też szkół równorzędnych, o ile posiadacze tych świadectw odbędą po ukończeniu szkoły co najmniej trzyletnią praktykę w danym zawodzie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów (Dz. U. R. P. Nr 118, poz. 1015) uzupełnione rozporządzeniem z dnia 30 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 519).

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1939 r. (Dz.U.39.58.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1939 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1948 r. (Dz.U.48.44.323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1948 r.

2 § 2 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1948 r. (Dz.U.48.44.323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1948 r.
3 § 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1948 r. (Dz.U.48.44.323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1948 r.