Ustalenie terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.23.186

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 14 września 1970 r.
w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

Na podstawie art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93) zarządza się, co następuje:
Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne artykułów żywnościowych, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie:
1)
artykułów nabytych do spożycia na miejscu - niezwłocznie po ich wydaniu,
2)
mleka spożywczego, śmietanki, napoi mlecznych, wyrobów kulinarnych, lodów konsumpcyjnych, ryb świeżych, owoców i warzyw nietrwałych, grzybów świeżych i wyrobów garmażeryjnych nie utrwalonych - niezwłocznie po wykryciu wady, a najpóźniej w dniu ich wydania,
3)
mięsa, tłuszczów zwierzęcych surowych i topionych, podrobów, bitego ptactwa dzikiego i drobiu, dziczyzny, wędlin nietrwałych i półtrwałych, wędzonek, wyrobów wędliniarskich, kaszanek, kości, ryb mrożonych, solonych i wędzonych, masła, śmietany, twarogów, serów twardych, miękkich oraz topionych, bryndzy, jaj, margaryny, roślinnych tłuszczów kuchennych, pieczywa, wyrobów mączno-cukierniczych nietrwałych, drożdży piekarnianych prasowanych, kwaszonych ogórków, kwaszonej kapusty, ziemniaków, świeżych i mrożonych warzyw i owoców, półfabrykatów i wyrobów garmażeryjnych utrwalonych - niezwłocznie po wykryciu wady, a najpóźniej w ciągu następnego dnia po ich wydaniu,
4)
marynat rybnych i rybnych produktów krótkotrwałych nie sterylizowanych (prezerw), mleka w proszku oraz innych konserw mlecznych i serków ziołowych, oleju, piwa, napoi bezalkoholowych gazowanych, musztardy i majonezu - niezwłocznie po wykryciu wady, a najpóźniej w ciągu 2 dni po ich wydaniu,
5)
wędlin trwałych, mleka skondensowanego, pieczywa cukierniczego trwałego, suszonych owoców, warzyw i grzybów w opakowaniu fabrycznym i luzem, orzechów włoskich i leszczynowych oraz miodu pszczelnego i marynat z wyjątkiem rybnych - niezwłocznie po wykryciu wady, a najpóźniej w ciągu 7 dni po ich wydaniu,
6)
artykułów żywnościowych nie wymienionych wyżej w pkt 1-5 niezwłocznie po wykryciu wady, a najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ich wydania, chyba że termin przydatności do spożycia uwidoczniony na opakowaniu upływa wcześniej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych (Dz. U. Nr 12, poz. 83).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.